Heavymetalowy „Krzyk” a głębia podmiotu nowoczesnego
PDF

Słowa kluczowe

profundity
expression
scream
heavy metal głębia
ekspresja
krzyk
heavy metal

Jak cytować

Żyła, M. (2019). Heavymetalowy „Krzyk” a głębia podmiotu nowoczesnego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(3), 134–142. https://doi.org/10.24917/20837275.11.3.10

Abstrakt

Artykuł jest próbą połączenia teorii „głębi” podmiotu nowoczesnego Charlesa Taylora z książki Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej z postulatami Stanisława Przybyszewskiego zawartymi w artykule O „nową” sztukę (mare tenebrarum, teoria powinowactw). Autor w odniesieniu do myśli Taylora i Przybyszewskiego dokonuje analizy tekstu literackiego (Krzyk Przybyszewskiego) oraz tekstu literacko-muzycznego (Zwierzenia kontestatora i Heavy Metal Świat zespołu TSA) w celu ukazania artystycznych poszukiwań „czegoś więcej” (Taylor) tudzież takich form ekspresji, które wydają się ekwiwalentem procesów zachodzących w „głębi”, a więc w tej części duszy, która jest niedostępna ludzkim zmysłom, a jej przejawy są jedynie uchwytne dla jednostki / artysty / geniusza. W procesie analizy autor zwraca uwagę również na pamiętnikarskie formy Przybyszewskiego (Moi współcześni), w których pisarz przeczuwa, iż „odgłosy ziemi rodzinnej” są pradźwiękiem, atawistycznym rykiem pochodzącym wprost z głębi. Pozostaje pytanie: jak za pomocą sztuki zobrazować ten tajemniczy rejon duszy? Czy jedyną szansą jest muzyka Chopina? Wydaje się, że nie, ale o tym Przybyszewski nie mógł wiedzieć. Dopiero kilkadziesiąt lat po jego śmierci powstała muzyka wrzasku, atawistycznych odruchów, muzyka „wykrzyku duszy”, najchętniej penetrująca to, co ukrywa się w głębi, a więc i zachowania powszechnie niezrozumiałe, w niektórych kręgach uznane za niemoralne, nieetyczne.
https://doi.org/10.24917/20837275.11.3.10
PDF

Bibliografia

Azarewicz Krzysztof, Weltrowski Piotr, Darski Adam. 2012. Spowiedź heretyka. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gnoiński Leszek, Piekarczyk Marek. 2014. Zwierzenia kontestatora. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Helsztyński Stanisław. 1966. Przybyszewski. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Matuszek Gabriela 2008. Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny. Eseje I: Proza – Próba monografii. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Nowak Maciej T. 2011. Ten gitarowy huk. Historia zespołu TSA. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Podraza-Kwiatkowska Maria. 1982. „Naga dusza” i „epoka mundurów”. Stanisław Przybyszewski. W 50-lecie zgonu pisarza. Hanna Filipkowska (red.). Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Przybyszewski Stanisław. 1922. Krzyk. Lwów.
Zobacz w Google Scholar

Przybyszewski Stanisław. 1926. Moi współcześni. Wśród obcych. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Przybyszewski Stanisław. 1930. Moi współcześni. Wśród swoich. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Przybyszewski Stanisław. 1973a. O „nową” sztukę. W: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski. Maria Podraza-Kwiatkowska (red.). Wrocław. 400–410.
Zobacz w Google Scholar

Przybyszewski Stanisław. 1973b. Z psychologii jednostki twórczej. Chopin i Nietzsche. W: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski. Maria. Podraza-Kwiatkowska (red.). Wrocław. 12–16.
Zobacz w Google Scholar

Przybyszewski Stanisław. 2006. Wybór pism. Roman Taborski (red.). Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Rzehak Jacek, Piekarczyk Marek. 1982. Zwierzenia kontestatora. 51 / Zwierzenia kontestatora (singiel TSA). Tonpress. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rzehak Jacek, Piekarczyk Marek. 1984. Heavy Metal Świat. Heavy Metal World (TSA). Polton. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sokalska Małgorzata. 2015. Chopin Przybyszewskiego. Przybyszewski. Re-wizje i filiacje. Gabriela Matuszek (red.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Święty Augustyn. 1992. Wyznania. Zygmunt Kubiak (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Charles. 2011. Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Marcin Gruszczyński i in. (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Więcławska Katarzyna. 2015. Przybysz – skandalista. Legenda Stanisława Przybyszewskiego w okresie berlińskim. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.