Tom 16 Nr 1 (2024)
Studia de Cultura 16 (1)

Redaktorzy naukowi tomu: Jakub Kosek, Paweł Tański
Temat przewodni: Kultura bluesa. Wymiary, sceny, reprezentacje