Szlak Śląskiego Bluesa, czyli bluesowa turystyka kulturowa
PDF

Słowa kluczowe

blues
cultural heritage
The Silesian Blues Trail
Silesia blues
dziedzictwo kulturowe
Szlak Śląskiego Bluesa
Śląsk

Jak cytować

Rott, D. (2024). Szlak Śląskiego Bluesa, czyli bluesowa turystyka kulturowa. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 16(1), 37–46. https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.3

Abstrakt

W swoim artykule autor scharakteryzował Szlak Śląskiego Bluesa w kontekście kulturowej pamięci o bluesie. Szlak ten stanowi unikatowy w skali międzynarodowej projekt multimedialny oraz interkulturowy, który pozwala poznać dzieje śląskiego bluesa. Można zapoznać się z historią śląskich klubów muzycznych funkcjonujących przez ostatnie pięćdziesiąt lat (m.in. Akant, Blus, Kocynder, Kwadraty, Marchołt) oraz Hali Parkowej i Spodka, o których opowiadają Irek Dudek, Jan Chojnacki, Beno Otręba, Sebastian Riedel, Leszek Winder i in.,a także z sylwetkami muzyków. Szlak można zwiedzać, wykorzystując specjalna aplikację, która pozwala zaplanować trasę zwiedzania, przeczytać historię wybranego miejsca, obejrzeć różnorodne materiały multimedialne (fotografie, materiały wideo) oraz posłuchać wspomnień artystów i dziennikarzy. Pozwala to na lepsze zrozumienie dziedzictwa kulturowego Śląska w zakresie współczesnej kultury muzycznej.

https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.3
PDF

Bibliografia

Bernat Sebastian. 2013. Krajobrazy dźwiękowe na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. W: Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Źródła – wartości – ochrona. Jan Adamowski, Katarzyna Smyk (red.). Lublin–Warszawa. 75–88.
Zobacz w Google Scholar

Czernek Katarzyna. 2016. „Dziedzictwo kulturowe i jego rola w kształtowaniu tożsamości miejsca oraz relacji wśród lokalnej społeczności”. Turystyka Kulturowa 6. 78–89.
Zobacz w Google Scholar

Gaweł Łukasz. 2011. Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Matysik Andrzej. 2020. Mój blues. Rozmawiał Jacek Kurek. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mikos von Rohrscheidt Armin. 2010. Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mikos von Rohrscheidt Armin. 2020a. Zarządzanie w turystyce kulturowej. T. 1: Konteksty. Koncepcje. Strategie. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Mikos von Rohrscheidt Armin. 2020b. Zarządzanie w turystyce kulturowej. T. 2: Obszary, relacje, oferta. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Pawlicz Adam. 2008. Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szlakiem śląskiego bluesa, czyli schodkami w dół. 2023. Wojciech Mirek (zebrał), Marcin Sitko (oprac.), Leszek Winder, Sebastian Riedel (wstęp), Jarosław Juszkiewicz, Robert Zembrzycki i Wojciech Mirek (wywiady). Bieruń.
Zobacz w Google Scholar

Widok podwójny. Rozmowa z Bogdanem Mizerskim. 2016. W: Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka. Piotr Bogalecki, Zbigniew Kadłubek, Alina Mitek‑Dziemba, Karolina Pospiszil (red.). Katowice. 457–458.
Zobacz w Google Scholar

O nowych aplikacjach użytkowych w turystyce kulturowej zob. szerzej Mikos von Rohrscheidt (2020a: 524–534).
Zobacz w Google Scholar

Zarzycka Katarzyna. 2016. Rozgryźć dziedzictwo. Podręcznik dobrych praktyk upowszechniania dziedzictwa i edukacji o dziedzictwie kulturowym. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zdon‑Korzeniowska Małgorzata. 2009. Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zmyślony Piotr. 2015. Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast. Poznań–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Katowice. Miasto Muzyki. [s.a.]. katowicemusic.com/miasto-muzyki/ [dostęp: 26.02.2023].
Zobacz w Google Scholar

Szlak Śląskiego Bluesa. [s.a.]. https://szlak-bluesa.pl [dostęp: 11.07.2023].
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.