My som Indianery. Kowbojskie kapelusze, indiańskie pióropusze ze Śląskiem w tle
PDF

Słowa kluczowe

blues
western
Wild West
identity blues
Dziki Zachód
western
tożsamość

Jak cytować

Kurek, J. (2024). My som Indianery. Kowbojskie kapelusze, indiańskie pióropusze ze Śląskiem w tle. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 16(1), 121–126. https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.10

Abstrakt

Wielu śląskich muzyków bluesowych to zdeklarowani miłośnicy westernu, stanowiącego część kultury amerykańskiej, w której obszarze powstał także blues. Chętnie w gwarze śląskiej powtarzane słowa: „My som Indianery” artykułują tożsamość Ślązaków. Sugerują podobieństwo losów z rodzimymi mieszkańcami Ameryki Północnej, czyli poczucie wyobcowania na własnej ziemi oraz jej „kolonizację” przez obcych. W tym horyzoncie blues stawał się przestrzenią wyrażania śląskich wartości. Śląsk okazał się żyzną glebą dla bluesa, a blues muzyką obrazującą śląskość.

https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.10
PDF

Bibliografia

Jaworska Sylwia. 2022. Najlepsze. W: Pustynia. Katowice. s. 8.
Zobacz w Google Scholar

Kurek Jacek. 2018. „W poszukiwaniu silesian sound”. Kwartalnik Fabryka Silesia 21. 62–67.
Zobacz w Google Scholar

Sitko Marcin. 2018. Rysiek Riedel we wspomnieniach. Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Sitko Marcin. 2020. Rysiek Riedel we wspomnieniach. T. 2. Tychy.
Zobacz w Google Scholar

Talarczyk Robert, Trojan Marek. 2019. „Polska musi pokochać Śląsk”. Nowy Napis Co Tydzień 6. https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-6/artykul/polska-musi-pokochac-slask [dostęp: 9.07.2023].
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.