Muzyka metalowa w żywiole akademii. Wokół pracy "Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej" (red. Jakub Kosek, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2022, ss. 259)
PDF

Słowa kluczowe

muzyka metalowa metal music

Jak cytować

Kominek, P. (2024). Muzyka metalowa w żywiole akademii. Wokół pracy "Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej" (red. Jakub Kosek, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2022, ss. 259). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 16(1), 131–133. https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.12

Abstrakt

Recenzja monografii "Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej" (red. Jakub Kosek, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2022, ss. 259).

https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.12
PDF

Bibliografia

Kosek Jakub. 2022. Żywioły twórczości, idei i pasji w kulturze muzyki metalowej – wprowadzenie. W: Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej. Jakub Kosek (red.). Kraków. 5–10.
Zobacz w Google Scholar

Kosek Jakub, Tański Paweł. 2023. „Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. O kulturowych wymiarach muzyki popularnej”. Przegląd Kulturoznawczy 3(57). 255–259.
Zobacz w Google Scholar

Sławek Tadeusz. 2020. Śladem zwierząt. O dochodzeniu do siebie. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Tański Paweł. 2021. „Wstęp. Antropologia rocka – antropologia codziennych dźwięków”. Kultura Współczesna 2(114). 10–15.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.