"Down the Dirt Road Blues". Tubylczoamerykańskie początki bluesa
PDF

Słowa kluczowe

blues
Charley Patton
antropologia
Native American blues
Native American music
anthropology blues
blues tubylczoamerykański
muzyka tubylczoamerykańska
Charley Patton

Jak cytować

Kuligowski, W. (2024). "Down the Dirt Road Blues". Tubylczoamerykańskie początki bluesa. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 16(1), 9–16. https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.1

Abstrakt

„Cała bluesowa pulsacja jest podobna do bicia naszych bębnów”, twierdzi Elaine Bomberry z ludu Anishinabe i Kajuga. „W bluesie są rzeczy, które mówią mi, że ktoś znał stomp dance, praktykowany przez rdzenne ludy z południowego wschodu jeszcze przed kontaktem z Europą”, sugeruje czirokeski badacz Ron Welburn. Celem przemyślenia dziejów bluesa nie jest nowa forma zawłaszczenia kulturowego, ale raczej uświadomienie wielości i różnorodności jego źródeł. Takie również jest moje zasadnicze zamierzenie: chciałbym przywołać, przypomnieć oraz upomnieć się o uwzględnienie wkładu rdzennych kultur Ameryki Północnej w powstanie oraz ukształtowanie się bluesa.

https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.1
PDF

Bibliografia

Briggs Kara. 2009. Exploring Native American influence on the blues. Tanka Fund. https://tankabar.com/blogs/blog/exploring-native-american-influence-on-the-blues [dostęp: 11.05.2023].
Zobacz w Google Scholar

Conlon Paula. 2007. Dance, American Indian [hasło]. W: Encyclopedia of Oklahoma History and Culture. https://www.okhistory.org/publications/enc/entry.php?entry=DA008 [dostęp: 11.05.2023].
Zobacz w Google Scholar

Discography of American Historical Recordings. b.r. Big Chief Henry’s Indian String Band [hasło]. https://adp.library.ucsb.edu/names/304333 [dostęp: 11.05.2023].
Zobacz w Google Scholar

Dixon Robert M.W., Godrich John, Rye Howard. 1997. Blues & Gospel Records, 1890–1943. 4th edition. Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Gioia Joe. 2013. The guitar and the new world: a fugitive history. Albany.
Zobacz w Google Scholar

Fahey John. 1970. Charley Patton. London.
Zobacz w Google Scholar

Farber Jim. 2017. “‘Buried history’: unearthing the influence of Native Americans on rock’n’roll”. The Guardian” 17 July. https://www.theguardian.com/music/2017/jul/19/native-americans-rock-n-roll-rumble-indians-who-rocked-the-world [dostęp: 11.05.2023].
Zobacz w Google Scholar

Fletcher Alice. 1893. A Study of Omaha Indian Music. Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Haymes Max. 1990. The Red Man and The Blues. EarlyBlues.com. https://www.earlyblues.com/Essay%20-%20The%20Red%20Man%20and%20The%20Blues.htm [dostęp: 11.05.2023].
Zobacz w Google Scholar

Komara Edward, Wardlow Gayle Dean. 2006. “Pony Blues”– Charley Patton (1929). https://www.loc.gov/static/programs/national-recording-preservation-board/documents/PonyBlues.pdf [dostęp: 11.05.2023].
Zobacz w Google Scholar

Mississipi Department of Environmental Quality. b.r. Yazoo River Basin [hasło]. https://www.mdeq.ms.gov/water/surface-water/watershed-management/basin-management-approach/basin-listing/yazoo-river/ [dostęp: 11.05.2023].
Zobacz w Google Scholar

National Park Service: Lower Mississippi Delta Region. 2017. Charley Patton [hasło]. https://www.nps.gov/locations/lowermsdeltaregion/charley-patton.htm [dostęp: 11.05.2023].
Zobacz w Google Scholar

Palmer Robert. 1981. Deep Blues: A Musical and Cultural History of the Mississippi Delta to Chicago’s South Side to the World. New York City.
Zobacz w Google Scholar

Underhill Ruth M. 1971. Red Man’s America. A History of Indians in the United States. Rev. edition. Chicago and London.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.