Poczuć czy zrozumieć bluesa? O duchowości, emocjonalności bluesa i jego społeczno-kulturowej funkcji
PDF

Słowa kluczowe

Black Studies
gospel
blues
African American music
African Americans
spirituals
work songs
popular music muzyka bluesowa
muzyka afroamerykańska
Afroamerykanie
Black Studies
gospel
muzyka popularna

Jak cytować

Al Azab-Ruszowska, A. (2024). Poczuć czy zrozumieć bluesa? O duchowości, emocjonalności bluesa i jego społeczno-kulturowej funkcji. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 16(1), 47–56. https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.4

Abstrakt

Muzyka bluesowa ściśle związana jest z emocjonalnością. Nie bez powodu ukuto powiedzenie: „czuć bluesa”. Od etymologii słowa, po historię powstania tego gatunku znajdujemy potwierdzenie tego związku. Blues koncentruje się na trudnościach życiowych, wprowadza odbiorcę w świat uczuć, czarnego cierpienia i radości. Dokonania współczesnych badaczy Black Studies podkreślają: by móc odpowiednio zanalizować muzykę bluesową, trzeba „poczuć ducha”, to znaczy, interpretator musi wczuć się w moc czarnej muzyki, reagując zarówno na jej rytm, jak i na wiarę w doświadczenie, które ona potwierdza. Czy zatem emocjonalna płaszczyzna bluesa wyklucza warunek rozumienia go w szerszym kontekście? A może wręcz przeciwnie – by w pełni poczuć bluesa, najpierw należy poznać jego historię i znaczenie? Celami artykułu są wskazanie współzależności aspektów kognitywnego i metafizycznego muzyki bluesowej oraz wyjaśnienie, dlaczego wykonawcy i słuchacze muzyki bluesowej spoza afroamerykańskiego kręgu kulturowego powinni poznać historię, tropy i funkcje bluesa.

https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.4
PDF

Bibliografia

Abramovitz Robert, Pynoos Robert S., Steinberg Alan M. 2012. The Artistic Transformation of Trauma, Loss, and Adversity in the Blues. W: Blues Philosophy for Everyone. Thinking Deep About Feeling Low. Jesse R. Steinberg and Abrol Fairweather (red.). West Sussex. 51–65.
Zobacz w Google Scholar

Al Azab Aya Lidia. 2019. Ewolucja bluesa w latach 1920–1969 jako odzwierciedlenie przemian społeczności afroamerykańskiej. Praca pisana pod kierunkiem dr Kingi Krzymowskiej-Szacoń [maszynopis]. Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Asante Molefi Kete. 2005. African Americans. W: Encyclopedia of Black Studies. Molefi Kete Asante. Ama Mazama (red.). California. 8–13.
Zobacz w Google Scholar

Burnim Mellonee V., Maultsby Portia K. (red.). 2015. African American Music. An Introduction. New York.
Zobacz w Google Scholar

Cone James H. 1992. The Spirituals and the Blues. An Interpretation. New York.
Zobacz w Google Scholar

Floyd Jr. Samuel A. 1995. The Power of Black Music Interpreting Its History from Africa to the United States. New York.
Zobacz w Google Scholar

Floyd Jr. Samuel A. 2008. „Black Music and Writing Black Music History: American Music and Narrative Strategies”. Black Music Research Journal 28. 111–121.
Zobacz w Google Scholar

Kostelanetz Richard, Reiswig Jesse, Leonard Hal. (red.). 2005. The B.B. King Reader: 6 Decades of Commentary. Milwaukee.
Zobacz w Google Scholar

Jenkins Philip 2012. The Blues as Cultural Expression. W: Blues Philosophy for Everyone. Thinking Deep About Feeling Low. Jesse R. Steinberg, Abrol Fairweather (red.). West Sussex. 38–48.
Zobacz w Google Scholar

Jesse R. Steinberg, Abrol Fairweather. 2012. It Goes a Little Something Like This… An Introduction. W: Blues Philosophy for Everyone. Thinking Deep About Feeling Low, Jesse R. Steinberg and Abrol Fairweather (red.). West Sussex. 16–27.
Zobacz w Google Scholar

Lawrence-White Stephanie. 2011. The Sea Islands of Georgia and South Carolina. W: Encyclopedia of African American Music. Emmett G. Price III. Tammy L. Kernodle. Horace J. Maxile Jr. (red.). Oxford. 857–860.
Zobacz w Google Scholar

Levine W. Lawrence. 1977. Black Culture and Black Consciousness: Afro-American Folk Thought from Slavery to Freedom. New York.
Zobacz w Google Scholar

Lomax Alan. 1993. The Land Where the Blues Began. New York.
Zobacz w Google Scholar

Monge Luigi. 2008. Preachin’ the Blues. A Textual Linguistic Analysis of Son House’s “Dry Spell Blues”. W: Ramblin’ on My Mind New Perspectives on the Blues. David Evans (red.). Chicago. 222–257.
Zobacz w Google Scholar

Prahlad Anand. 2015. Protest Songs. W: African American Music. An Introduction. Mellonee V. Burnim, Portia K. Maultsby (red.). New York. 80–82.
Zobacz w Google Scholar

Reiss Józef Władysław. 1960. Blues. W: Mała encyklopedia muzyki. Stefan Śledziński (red.). Warszawa. 73.
Zobacz w Google Scholar

Roberson Gloria Grant. 2005. The Underground Railroad. W: Encyclopedia of Black Studies. Molefi Kete Asante, Ama Mazama (red.). California. 454–456.
Zobacz w Google Scholar

Schmidt Andrzej. 2009. Historia jazzu. Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Spencer Jon Michael. 1992. „The Diminishing Rural Residue of Folklore in City and Urban Blues, Chicago 1915–1950”. Black Music Research Journal 12(1). 25–41.
Zobacz w Google Scholar

Stearns Dan. 2007. Harriet Tubman and the Underground Railroad. Milwaukee.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.