Modlitwa jako forma bluesowej wypowiedzi lirycznej
PDF

Słowa kluczowe

blues
song
poetics
prayer
religious lyric blues
piosenka
poetyka
modlitwa
liryka religijna

Jak cytować

Regiewicz, A. (2024). Modlitwa jako forma bluesowej wypowiedzi lirycznej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 16(1), 57–68. https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.5

Abstrakt

Niepodważalnym rysem muzyki bluesowej jest jej religijność oraz wyznaniowość powiązana z osobistym tonem wypowiedzi lirycznej. Postawa konfesyjna jest wpisana w osobiste doświadczenie podmiotu performatywnego, czego wyrazem zarówno warstwa tekstowa, jak również skorelowane z nią rozwiązania muzyczne. Wyrastający z tradycji negro spirits blues operuje odpowiednią estetyką muzyczną: obniżone stopnie skali bluesowej korespondują ze skargami-zaśpiewami, wyrażającymi ból ludzkiej egzystencji. Zarysowane tu przestrzenie wypowiedzi: muzycznej, egzystencjalnej, emocjonalnej, osobistej spotykają się w modlitwie rozumianej jako forma wypowiedzi liryczno-muzycznej. Podjęta w artykule analiza dwóch piosenek: Modlitwy Tadeusza Nalepy i zespołu Breakout oraz Modlitwy III Dżemu, wpisuje utwory w rozważania gatunkowe, sytuację komunikacyjną wynikającą z przyjętej konwencji oraz strukturę wyrażającą się poprzez trzy elementy: inwokację, petycję i „owoc” (fructus).

https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.5
PDF

Bibliografia

Ayxelà Carlos. 2020. „Muzyka, która pochodzi od Boga: śpiew i muzyka w liturgii”. Bronisław Jakubowski (przeł.). https://opusdei.org/pl-pl/article/muzyka-ktora-pochodzi-od-boga-spiew-i-muzyka-w-lit/ [dostęp: 14.02.2023].
Zobacz w Google Scholar

Baranowski Tomasz. 2004. „Kontemplacja, interpretacja, stylizacja. Refleksje o przemianach gatunku mszy w dziejach muzyki europejskiej”. Rocznik Teologii Katolickiej III. 95–104.
Zobacz w Google Scholar

Ekiert Janusz. 2006. „Blues”. W: Encyklopedia. Bliżej muzyki. Janusz Ekiert (red.). Warszawa. 54–55.
Zobacz w Google Scholar

Filipowicz Patryk. 2013. „Prawdziwość, autentyczność, bycie sobą – rozważania wokół problemu tożsamości na przykładzie twórczości artystów bluesowych”. Anthropos 20–21. 154–164.
Zobacz w Google Scholar

Grześkiewicz Ewelina. 2016. Modlitwa indywidualna w analizie genologicznej. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dżem. Oficjalna strona zespołu. https://www.dzem.com.pl/historia.html [dostęp 14.02.2023].
Zobacz w Google Scholar

Loebl Bogdan. 2003. Blues. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Makuchowska Marzena. 1998. Modlitwa jako gatunek języka religijnego. Opole.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak Błażej. 2023. „Biblia w muzyce”. https://www.liturgia.pl/biblia-w-muzyce/ [dostęp 13.02.2023].
Zobacz w Google Scholar

Merecki Jarosław. 2006. „Jazz i duchowość”. Ethos 73–74. 292–302.
Zobacz w Google Scholar

Muzyka. Encyklopedia PWN. 2007. Sławomir Żurawski (red.). Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg Zenon. 2007. Modlitwa w poezji współczesnej. Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Skaradziński Jan, Wojciechowski Konrad. 2017. Piosenka musi posiadać tekst. I muzykę. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skwarczyńska Stefania. 1954. Wstęp do nauki o literaturze. T. 1. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Słownik terminów literackich. 1989. Janusz Sławiński (red.). Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Spyra Piotr. 2016. „Religijne inspiracje w twórczości muzyków jazzowych”. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska XIV (2). 119–193.
Zobacz w Google Scholar

Waloszek Joachim. 1997. Teologia muzyki. Współczesna myśl teologiczna o muzyce. Opole.
Zobacz w Google Scholar

Węcławski Tomasz. 1995. Wspólny świat religii, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wilk Wiesław. 1963. „Z tajników lirycznego dialogu z Bogiem”. Zeszyty Naukowe KUL VI (1). 47–60.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak Magda. 1998. Czy można mówić o stylu człowieczej rozmowy z Bogiem?. W: Człowiek – dzieło – sacrum. Stanisław Gajda, Helmut Sobeczko (red.). Opole. 309–319.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak Magda. 1999. Modlitwa ustalona – podstawowe wyznaczniki gatunku. W: W zwierciadle języka i kultury. Jan Adamowski, Stanisława Niebrzegowska (red.). Lublin. 129–138.
Zobacz w Google Scholar

Wojtowicz Marek. 2003. „Gdzie się podział Holy Blues”. Twój Blues 14. 50.
Zobacz w Google Scholar

Dżem. 1989. Najemnik. Atomica.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.