Wymiary i uroki bluesa. Słowo od Redaktorów Tematycznych
PDF

Słowa kluczowe

blues culture kultura bluesa

Jak cytować

Kosek, J., & Tański, P. (2024). Wymiary i uroki bluesa. Słowo od Redaktorów Tematycznych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 16(1), 4–7. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/11191

Abstrakt

W prezentowanym numerze „Studia de Cultura” proponujemy Czytelniczkom i Czytelnikom ogląd wybranych zagadnień, wymiarów, scen i reprezentacji z zakresu kultury bluesa. W otwierającym dział rozpraw i studiów tekście Waldemar Kuligowski upomina się o uwzględnienie wkładu rdzennych kultur Ameryki Północnej w powstanie oraz ukształtowanie się bluesa. Antropolog szczególną uwagę poświęca twórczości jednego z ojców‑założycieli gatunku Charleyowi Pattonowi. Andrzej Mądro dokonuje krytycznego przeglądu pierwszych bluesowych wydawnictw nutowych oraz nagrań w perspektywie historycznej, stylistyczno‑muzycznej, medialnej oraz rasowo‑klasowej. Dokonany przez teoretyka muzyki przegląd ma na celu odróżnienie ragtime’owych i wodewilowych adaptacji i stylizacji bluesa od jego pierwotnej, ludowej postaci.

PDF

Bibliografia

Gajda Krzysztof, Tański Paweł. 2022. „Piosenki: sens dramaturgiczny, substancja dźwiękowa, architektura transmedialnych narracji”. Forum Poetyki 27. 4–7.
Zobacz w Google Scholar

Guy Buddy. 2022. Blues Don’t Lie. W: The Blues Don’t Lie. Silvertone Records [materiał fonograficzny].
Zobacz w Google Scholar

Gradowski Mariusz, Marcinkiewicz Radosław. 2022. „Sięgnij, nastaw, przewiń, słuchaj. Nośniki dźwięku jako przedmiot badań nad muzyką popularną”. Kultura Współczesna 3(119). 10–18.
Zobacz w Google Scholar

Hendrykowski Marek. 2012. „Anatomia bluesa. Studium z semiotyki kultury”. Teksty Drugie 6. 188–209.
Zobacz w Google Scholar

Kosek Jakub, Tański Paweł. 2023. „Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. O kulturowych wymiarach muzyki popularnej”. Przegląd Kulturoznawczy 3(57). 255–259.
Zobacz w Google Scholar

Kuligowski Waldemar, Tański Paweł (red.). 2021. Song Studies. Poetyka i polityka wytwarzania piosenki. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kuźnicki Sławomir. 2023. Na stykach iskrzy: literackie konteksty rocka. Opole.
Zobacz w Google Scholar

Majewski Piotr. 2021. Rap w służbie narodu. Nacjonalizm i kultura popularna. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pęczak Mirosław. 2021. Muzyczne przygody gustu ludowego. O społecznym funkcjonowaniu polskiej muzyki popularnej po 1956 r. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Simon Julia. 2017. Time in the Blues. New York.
Zobacz w Google Scholar

Żyła Mateusz. 2022. Ucieczka od nieboskłonów. Inspiracje literaturą Młodej Polski w tekstach heavymetalowych (Miciński, Przybyszewski). Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.