Tom 7 (2015)
Studia de Cultura VII

Redaktor naukowa tomu: Agnieszka Ogonowska

Temat przewodni numeru: Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja

Wstęp

Agnieszka Ogonowska

3-5