Transfigurations of the "Emploi" and Artistic Manifestations of Female (Heavy) Metal Singers
PDF (English)

Słowa kluczowe

kultura metalowa
amerykańskie artystki (heavy)metalowe
transfiguracje emploi
metal studies metal culture
American female (heavy) metal artists
transfigurations of the emploi
metal studies

Jak cytować

Kosek, J. (2021). Transfigurations of the "Emploi" and Artistic Manifestations of Female (Heavy) Metal Singers. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 13(2), 35–46. https://doi.org/10.24917/20837275.13.2.3 (Original work published 20 grudzień 2021)

Abstrakt

W studiach nad kulturą (heavy)metalową twórczość artystek, piosenkarek, autorek tekstów etc. oczekuje jeszcze pogłębionych interdyscyplinarnych opracowań. W prezentowanym artykule szczególna uwaga została poświęcona twórczyniom, których działania artystyczne, sceniczne i wizerunkowe w znacznej mierze wykorzystują strategie prowokacji, skandalizacji, “ceremonialnych profanacji”. W perspektywie (auto)kreacji wizerunkowej interesujący okazuje się proces zmienności i płynności emploi, szczególnie w odniesieniu do działań o wywrotowym i transgresywnym charakterze. Omawiane w szkicu Wendy Orlean Williams oraz Heidi Shepherd i Carla Harvey z Butcher Babies to artystki, których działalność w patriarchalnym systemie kultury popularnej wzbudza(ła) znaczne kontrowersje. Stosowane przez piosenkarki subwersywne strategie artystyczne i wizerunkowe wpisują się jednak w długą, ponad pięćdziesięcioletnią historię i estetykę kultury metalowej. Twórczość kalifornijskiego zespołu stanowi czytelny dialog z prowokacyjną sztuką ekscentrycznej Williams. Barwne artystyczne emploi twórczyń świadczy zaś o różnorodności i złożoności kultury metalowej.

https://doi.org/10.24917/20837275.13.2.3
PDF (English)

Bibliografia

Clifford-Napoleone Amber R. 2015. Queerness in Heavy Metal Music: Metal Bent. New York.
Zobacz w Google Scholar

Dibben Nicola. 1999. “Representations of Femininity in Popular Music”. Popular Music no. 18(3). 331–355.
Zobacz w Google Scholar

Dzieci. 1988. Maria Janion, Stefan Chwin (eds.). Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Eisgrau Robin. 2020. Eve of Destruction: The Wild Life of Wendy O. Williams. Worksop.
Zobacz w Google Scholar

Galernicy wrażliwości. 1981. Maria Janion, Stanisław Rosiek (eds.). Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving. 2006. Rytuał interakcyjny. Alina Szulżycka (transl.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Heavy Metal Controversies and Countercultures. 2013. Titus Hjelm, Keith Kahn-Harris, Mark LeVine (eds.). Sheffield.
Zobacz w Google Scholar

Jeziński Marek. 2011. Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk Katarzyna. 2017. O podstawowych założeniach narratologii transmedialnej i o jej miejscu wśród narratologii klasycznych i postklasycznych. In: Narratologia transmedialna: teorie, praktyki, wyzwania. Katarzyna Kaczmarczyk (ed.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kahn-Harris Keith. 2007. Extreme Metal: Music and Culture on the Edge. Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Kiec Izolda. 2013. W szarej sukience? Autorki i wokalistki w poszukiwaniu tożsamości. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kirner-Ludwig Monika, Wohlfarth Florian. 2018. “METALinguistics: Face-threatening taboos, conceptual offensiveness and discursive transgression in extreme metal”. Metal Music Studies no. 4(3).
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński Władysław. 1994. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kosek Jakub. 2020. Legends never die. Wendy O. Williams w uniwersum metalowej (kontr)kultury. In: Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury. Jakub Kosek (ed.). Kraków. 146–164.
Zobacz w Google Scholar

Kosek Jakub. 2021. “Demolition. (Nie)słyszalne głosy i praktyki dyskursywne anglosaskich artystek hardrockowych”. Kultura Współczesna no. 2(114). 61–73.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki Józef. 1987. Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki Józef. 2001. Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek w psychologii. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki Józef. 2002. Transgresja i kultura. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki Józef. 2004. Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska-Magdziarz Małgorzata. 2019. Znaki na uwięzi. Od semiologii do semiotyki mediów. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Machin David. 2010. Analysing Popular Music. Image, Sound and Text. Los Angeles.
Zobacz w Google Scholar

Markowski Andrzej, Pawelec Radosław. 2001. Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski Michał Paweł. 2006. Badania kulturowe. In: Teorie literatury XX wieku. Hand-book. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski (eds.). Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Maski. 1986. Maria Janion, Stanisław Rosiek (eds.). Vol. 1–2. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Możdżyński Paweł. 2011. Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Murray Yxta Maya. 2017. “‘We Just Looked at Them As Ordinary People Like We Were’: The Legal Gaze and Women’s Bodies”. Columbia Journal of Gender and Law no. 32.2. 252–312.
Zobacz w Google Scholar

Odmieńcy. 1982. Maria Janion, Zbigniew Majchrowski (eds.). Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Osoby. 1984. Maria Janion, Stanisław Rosiek (eds.). Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Paleczny Tadeusz. 2012. Transgresyjne formy zabawy w świecie ponowoczesnym. In: Kultura zabawy. Tadeusz Paleczny, Ryszard Kantor, Magdalena Banaszkiewicz (eds.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Paleczny Tadeusz. 2014. Transgresja jako następstwo kontaktu kulturowego. In: Transgresja w kulturze. Tadeusz Paleczny, Joanna Talewicz-Kwiatkowska (eds.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Reddington Helen. 2012. The Lost Women of Rock Music. Female Musicians of the Punk Era. Sheffield.
Zobacz w Google Scholar

Ryan Marie-Laure. 2004. Introduction. In: Narrative across Media: The Languages of Storytelling. Marie-Laure Ryan (ed.). Lincoln–London.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek Bogusław. 2013. Mediolingwistyka. Wprowadzenie. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zaręba Leon. 2000. Słownik idiomatyczny francusko-polski. Dictionnaire idiomatique française-polonais. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.