Tanatoekshibicjonizm medialny w perspektywie (metal) music studies. Rekonesans
PDF

Słowa kluczowe

metal culture
metal studies
tanatoexhibitionism
tanatology kultura metalowa
metal studies
tanatoekshibicjonizm
tanatologia

Jak cytować

Kosek, J. (2019). Tanatoekshibicjonizm medialny w perspektywie (metal) music studies. Rekonesans. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(3), 46–56. https://doi.org/10.24917/20837275.11.3.3

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na zjawisko ekshibicjonizmu śmierci (tanatoekshibicjonizmu) jako zagadnienie metal music studies. Dzisiejsze narracje medialne dotyczące śmierci w różnych wymiarach i wariantach, niezliczone ilości informacji i komentarzy w mediach społecznościowych wpływają na rozmiar skali medialnego tanatoekshibicjonizmu. Wskazane zostały główne obszary korelacji tanatologii z kulturą metalową. W oparciu o wybrane ujęcia i zagadnienia teoretyczne (Thomas, Morin, Pomian, Burszta i in.) omówiono m.in. transmitowany w serwisie YouTube pogrzeb jednego z prekursorów heavy metalu Iana Lemmy’ego Kilmistera, zorganizowany na cmentarzu Forest Lawn Memorial Cemetery w Los Angeles 9 stycznia 2016 roku.
https://doi.org/10.24917/20837275.11.3.3
PDF

Bibliografia

Baudrillard Jean. 2007. Wymiana symboliczna i śmierć. Sławomir Królak (przeł.). Warszawa.
Bauman Zygmunt. 1998. Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia. Norbert Leśniewski (przeł.). Warszawa. 188.
Burszta J. Wojciech 2007. „Wojny metakulturowe i metakultura nowości”. Kultura Współczesna nr 1(51). 18-38.
Cichowicz Stanisław. 1993. Śmierć: gwałt na idei lub reakcja życia. Wstęp. W: Antropologia śmierci. Myśl francuska. Stanisław Cichowicz, Jakub M. Godzimirski (przeł.). Warszawa.
Czubaj Mariusz. 2007. Biodra Elvisa Presleya. Od paleoherosów do neofanów. Warszawa.
Debord Guy. 2006. Społeczeństwo spektaklu. Mateusz Kwaterko (przeł.). Warszawa.
di Nola Alfonso Maria. 2006. Tryumf śmierci. Antropologia żałoby. Jolanta Kornecka (przeł.). Kraków.
Foltyn Jacque Lynn. 2008. „Dead Famous and Dead Sexy. Popular Culture. Forensics, and the Rise of the Corpse”. Mortality t. 13, nr 2. 163.
Goffman Erving. 1981. Człowiek w teatrze życia codziennego. Helena i Paweł Śpiewakowie (przeł.). Warszawa. 157.
Gorer Geoffrey. 1979. „Pornografia śmierci”. Ignacy Sieradzki (przeł.). Teksty. Teoria literatury. Krytyka. Interpretacja nr 3(45). 197-203.
https://www.facebook.com/pg/antyradio/posts/?ref=page_internal. (dostęp: 15.07.2019).
Jenkins Henry, Ford Sam, Green Joshua. 2018. Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze. Michał Wróblewski (przeł.). Łódź.
Kaczmarek Agnieszka. 2016. Od milczenia do opowieści. Kulturowe dyskursy o umieraniu i śmierci. Poznań.
Kahn-Harris Keith. 2009. Extreme Metal. Music and Culture on the Edge. Oxford. 9-49.
Karnat Anna. 2007. „Ponowoczesne gry w przestrzeni tanatycznej, czyli o zmianach w kulturze pochówku w Polsce”. Argument. Biannual Philosophical Journal t. 7, nr 2. 377.
Kosek Jakub. 2016. Skazany na rocka. Rola muzyki w życiu Iana Kilmistera na podstawie narracji autobiograficznej „Biała gorączka”. W: Człowiek i medium. Terapia - Rozwój - (Auto)narracja. Agnieszka Ogonowska (red.). Kraków.
Kosek Jakub. 2019a. (Auto)biograficzne narracje transmedialne twórców rockowych. Kraków.
Kosek Jakub. 2019b. „Legends never die”. Wendy O. Williams w uniwersum metalowej (kontr)kultury. W: Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury. Jakub Kosek (red.). Kraków (w druku).
Kula Marcin. 2012. Ostatecznie trzeba umrzeć. Warszawa.
Levinson Paul. 2010. Nowe nowe media. Maria Zawadzka (przeł.). Kraków.
Morin Edgar. 1993. Antropologia śmierci. W: Antropologia śmierci. Myśl francuska. Stanisław Cichowicz, Jakub M. Godzimirski (przeł.). Warszawa.
Ogonowska Agnieszka. 2010. „»Król popu nie żyje! Zapraszamy Państwa na spektakl«. Śmierć i umieranie w kulturze celebrytów”. Studia de Cultura t. 1.
Ostaszewska Aneta. 2010. Post scriptum po śmierci Michaela Jacksona. Warszawa.
Pomian Krzysztof. 2006. Historia. Nauka wobec pamięci. Lublin.
Ragon Michel. 2002. Pogrzeb - widowisko. Anna Peccorari (przeł.). W: Wymiary śmierci. Dominika Dmochowska, Tomasz Swoboda (red.). Gdańsk.
Rosiek Stanisław. 1997. Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety. Gdańsk.
Rosiek Stanisław. 2002. Słowo wstępne. W: Wymiary śmierci. Dominika Dmochowska, Tomasz Swoboda (red.). Gdańsk.
Sierzputowski Konrad. 2018. Słuchając hologramu. Cielesność wirtualnych zespołów animowanych. Poznań.
Tanaś Sławoj. 2013. Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej. Łódź.
Thomas Louis-Vincent. 2002. Tworzenie tanatologii. Marian Leon Kalinowski (przeł.). W: Wymiary śmierci. Dominika Dmochowska, Tomasz Swoboda (red.). Gdańsk. 11.
Weinstein Deena. 2000. Heavy Metal. The Music and Its Culture. New York.

Downloads

Download data is not yet available.