Tom 14 Nr 2 (2022)
Studia de Cultura 14 (2)

Redaktorzy naukowi tomu: Agnieszka Ogonowska, Bogdan Fischer

Temat przewodni: Człowiek i technologia: aspekty cyberkulturowe, komunikacyjne i prawne

Słowo od Redaktorów Tematycznych

Agnieszka Ogonowska, Bogdan Fischer

3-6

Cyberkultura 3.0: główne konteksty i kierunki rozwoju. Dyskusja redakcyjna

Agnieszka Ogonowska, Mirosław Filiciak, Agnieszka Walecka-Rynduch, Ewa Wójtowicz, Marek Pieniążek, Przemysław Chmielecki, Łukasz Wojciechowski

161-170