Tom 9 Nr 2 (2017)
Studia de Cultura 9(2)

Redaktor naukowa tomu: Agnieszka Ogonowska

Temat przewodni numeru: Film w działaniu