Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy", Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2–3.03.2017
PDF

Słowa kluczowe

proza
dwudziestolecie międzywojenne

Jak cytować

Kosek, J. (2018). Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy", Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2–3.03.2017. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 9(2), 193–196. https://doi.org/10.24917/20837275.9.2.15

Abstrakt

W dniach 2-3 marca 2017 roku w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się, zorganizowana przez Katedrę Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej UP oraz krakowski Ośrodek Badań nad Mediami, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy. Wydarzenie zorganizowano z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin profesora Bolesława Farona oraz 80-lecia śmierci polskiego prozaika Zbigniewa Uniłowskiego, którego twórczością profesor Faron się zajmował.
https://doi.org/10.24917/20837275.9.2.15
PDF

Downloads

Download data is not yet available.