Retoryka wojenna i ekspresja agresji w twórczości Metalliki (z lat 1983‒1991)
PDF

Słowa kluczowe

Metallica
thrash metal
rhetorics
war
word–music relationships
musical analysis and interpretation retoryka
wojna
Metallica
thrash metal
relacje słowo–muzyka
analiza i interpretacja muzyczna

Jak cytować

Draus, A. (2023). Retoryka wojenna i ekspresja agresji w twórczości Metalliki (z lat 1983‒1991). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(4), 7–18. https://doi.org/10.24917/20837275.15.4.1

Abstrakt

W artykule podjęto próbę prześledzenia retoryki wojennej, a więc skonwencjonalizowanego języka poetyckiego, jakim posługiwali się przede wszystkim twórcy poezji – od czasów starożytnych po współczesność. Utworzony z analizy owej wyobraźni mitycznej i jej europejskiej spuścizny zbiór najważniejszych strategii retorycznych posłużył za punkt wyjścia do interpretacji tak tekstów Metalliki z pięciu przełomowych albumów wydanych w latach 1983‒1991, jak i środków muzycznych budujących emocjonalną siłę tej muzyki.

https://doi.org/10.24917/20837275.15.4.1
PDF

Bibliografia

Bartel Dietrich. 1985. Handbuch der musikalischen Figurenlehre. Laaber.
Zobacz w Google Scholar

Bogołębska Barbara. 2014. „Retoryka wojenna w książce Krzysztofa Millera – 13 wojen i jedna”. Forum Artis Rhetoricae 4(39). 35–50. http://dig.pl/strony/01-80_FAR2014-41055.pdf (dostęp: 3.11.2022).
Zobacz w Google Scholar

Buelow George J. 2001. Rhetoric and Music. W: The New Grove Dictionary of Music and Musicians 21. Stanley Sadie (red.). London–New York. 260–275.
Zobacz w Google Scholar

Burmeister Joachim. 1599. Hypomnematum musicae poeticae. Rostock.
Zobacz w Google Scholar

Burmeister Joachim. 1606. Musica poetica. Rostock.
Zobacz w Google Scholar

Chomiński Józef, Wilkowska‑Chomińska Krystyna. 1974. Formy muzyczne 3: Pieśni. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Chomiński Józef, Wilkowska‑Chomińska Krystyna. 1984. Formy muzyczne 5: Wielkie formy wokalne. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Floros Constantin. 2001. Alban Berg und Hanna Fuchs. Die Geschichte einer Liebe in Briefen. Zürich–Hamburg.
Zobacz w Google Scholar

Floros Constantin. 2008. Hören und Verstehen. Die Sprache der Musik und ihre Deutung. Mainz.
Zobacz w Google Scholar

Floros Constantin. 2010. Gustav Mahler. München.
Zobacz w Google Scholar

Floros Constantin. 2013. „Refleksje nad wymiarem głębi w muzyce”. Teoria Muzyki 2. 23–29.
Zobacz w Google Scholar

Garcia Susanna. 2000. „Scriabin’s Symbolist Plot Archetype in the Late Piano Sonatas”. 19th Century Music 23(3). 273‒300.
Zobacz w Google Scholar

Grabócz Márta. 1987. „La Sonate en si mineur de Liszt: une strategie narrative complexe”. Analyse Musicale 8. 64‒70.
Zobacz w Google Scholar

Grzybowski Wacław. 2017. „Metafora i piękno w «Iliadzie» Homera”. Nurt SVD 51/1(141). 309–324. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Nurt_SVD/Nurt_SVD-r2017-t51-n1_(141)/Nurt_SVD-r2017-t51-n1_(141)-s309-324/Nurt_SVD-r2017-t51-n1_(141)-s309-324.pdf (dostęp: 3.11.2022).
Zobacz w Google Scholar

Hatten Robert S. 2004. Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes Mozart, Beethoven, Schubert. Bloomington.
Zobacz w Google Scholar

Korpanty Katarzyna. 2008. „Jan Sebastian Bach i retoryka. Analiza muzyczno‑retoryczna kantaty «Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem» BWV 159”. Młoda Muzykologia. 36–61.
Zobacz w Google Scholar

Krones Hartmut. 2000. Musik, Rhetorik und Topik. W: Topik and Rhetorik. Ein interdisziplinäres Symposion. Thomas Schirren, Gert Ueding (red.). Tübingen. 257–272.
Zobacz w Google Scholar

Lehmann Harry. 2016. Rewolucja cyfrowa w muzyce. Filozofia muzyki. Monika Pasiecznik (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lisecki Wiesław. 1993. „Vademecum muzycznej «ars oratoria»”. Canor 3. 10‒24.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski Władysław. 1995. „O retoryce muzycznej baroku”. Ruch Muzyczny 18. 38‒40.
Zobacz w Google Scholar

Mikhail Dunya. 2005. The War Works Hard. Elisabeth Winslow (przeł.). New York. https://www.poetryinternational.com/en/poets-poems/poems/poem/103-14381_THE-WARWORKS-HARD#lang-en (dostęp: 3.11.2022).
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Czesław. 1945. Ocalenie. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Owidiusz. 1995. Metamorfozy. Anna Kamieńska (przeł.). Stanisław Stabryła (oprac.). Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Polony Leszek. 2011. „Muzyka jako projekcja świata. Symbol w polu pojęć pokrewnych w myśleniu muzykologicznym”. Estetyka i Krytyka 1(20). 137–150.
Zobacz w Google Scholar

Rosa Ryszard. 1995. Filozofia bezpieczeństwa. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Różewicz Tadeusz. 1963. Ocalony. W: Niepokój. Wybór wierszy z lat 1945–1961. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ryczek Wojciech. 2015. „Politropia: retoryka Odyseusza”. Teksty Drugie 5. 336–356.
Zobacz w Google Scholar

Schering Arnold. 1908. „Die Lehre von den musikalischen Figuren”. Kirchenmusikalisches Jahrbuch 21. 106–114.
Zobacz w Google Scholar

Szymborska Wisława. 1993. Nienawiść. W: Koniec i początek. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski Mieczysław. 2016. Heroizm i nie tylko. Próba syndromu twórczości Beethovena. W: Tomaszewski Mieczysław. Beethoven. Wzniosłość i entuzjazm. Ewa Siemdaj (red.). Kraków. 33‒60.
Zobacz w Google Scholar

Trzęsiok Marcin. 2016. W lesie symboli. Na tropie retoryki muzycznej Aleksandra Skriabina. W: Aleksander Skriabin. Mistyczna droga muzyki. Jacek Szerszenowicz (red.). Łódź. 227–255.
Zobacz w Google Scholar

Unger Hans Heinrich. 1941. Die Beziehungen zwischen Musik und Rhetorik im 16–18. Jahrhundert. Würzburg.
Zobacz w Google Scholar

Wesołowski Franciszek. 2003. Wprowadzenie do retoryki muzycznej. W: Rozważania o muzyce dawnej i jej wykonawstwie. Franciszek Wesołowski, Eugeniusz Są̨siadek. Wrocław 2003. 21–68.
Zobacz w Google Scholar

Wyka Kazimierz. 1946. Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie. Twórczość 5. https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wyka-rzecz-wyobrazni.html (dostęp: 13.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

Hetfield James. 1983. Seek and Destroy. W: Kill’em All. Megaforce Records.
Zobacz w Google Scholar

Hetfield James. 1986. Disposable Heroes. W: Master of Puppets. Elektra.
Zobacz w Google Scholar

Hetfield James. 1988. One. W: And Justice for All. Elektra.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.