Po śmierci idola. Od przestrzeni tanatycznej do nekrografii medialnej
PDF

Słowa kluczowe

thanatourism of fans
metal music culture
rock thanatology
media necrography tanatoturystyka fanów
kultura muzyki metalowej
tanatologia rocka
nekrografia medialna

Jak cytować

Kosek, J. (2023). Po śmierci idola. Od przestrzeni tanatycznej do nekrografii medialnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(4), 45–57. https://doi.org/10.24917/20837275.15.4.4

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka wybranych zagadnień związanych z turystycznymi podróżami fanów rocka i metalu do „przestrzeni śmierci”. W tekście, oprócz nakreślenia specyficznych obszarów rockowej tanatoturystyki, omówione zostały niektóre aspekty dotyczące komponentów medialnych nekrografii. Symboliczne elementy „pośmiertnej egzystencji” metalowego idola omówiono na przykładzie zmarłego w 2015 roku muzyka Iana „Lemmy’ego” Kilmistera. Opracowanie stanowi wstępne rozpoznanie złożonych zjawisk wpisujących się w problematykę tanatoantropologii kultury metalowej, ciągle niepogłębionej w rodzimych badaniach muzykoznawczych.

https://doi.org/10.24917/20837275.15.4.4
PDF

Bibliografia

Bednarek Stefan. 2012a. Mnemotopika polska. W: Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej. Jan Adamowski, Marta Wójcicka (red.). Lublin. 33–43.
Zobacz w Google Scholar

Bednarek Stefan. 2012b. „Mnemotoposy. Słowo wstępne”. Przegląd Kulturoznawczy 1(11). 5–11.
Zobacz w Google Scholar

Bennett Andy. 2015. Mediation, Generational Memory and the Dead Music Icon. W: Death and Rock Stars. Catherine Strong, Barbara Lebrun (red.). Farnham–Burlington. 61–71.
Zobacz w Google Scholar

Białkowski Andrzej, Burszta Wojciech J. (red.). 2020. Oblicza muzycznej praxis. Debaty, terytoria, reduty nadziei i oporu. Gdańsk–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Burszta Wojciech J. 2019. Yes i długie trwanie w rocku. W: Kultura rocka 2. Słowo, dźwięk, performance. Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański (red.). Toruń. 259–268. Czas Kultury. 2017. 4(195).
Zobacz w Google Scholar

Jeziński Marek. 2018. „W pogoni za nostalgicznym mitem rockowego boomu. Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie jako miejsce pamięci”. Athenaeum 57. 124–140.
Zobacz w Google Scholar

Jeziński Marek. 2021. „Idole – buntownicy – artyści. O rytualności i rolach artystycznych w muzyce rockowej”. Kultura Współczesna 2(114). 103–119.
Zobacz w Google Scholar

Karnat Anna. 2017. „Ponowoczesne gry w przestrzeni tanatycznej, czyli o zmianach w kulturze pochówku w Polsce”. Argument. Biannual Philosophical Journal 7(2). 365–381.
Zobacz w Google Scholar

Kosek Jakub. 2019. „Tanatoekshibicjonizm medialny w perspektywie (metal) music studies. Rekonesans”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura 11(3). 46–56.
Zobacz w Google Scholar

Kuligowski Waldemar (red.). 2018. Miejsca oporu. O kontrkulturach kultury polskiej. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Lee Raymond L.M. 2008. „Modernity, Mortality and Re‑Enchantment: The Death Taboo Revisited”. Sociology 42(4). 745–759.
Zobacz w Google Scholar

Maddrell Avril, Sidaway James D. (red.). 2010. Deathscapes. Spaces for Death, Dying, Mourning and Remembrance. Farnham–Burlington.
Zobacz w Google Scholar

Morin Edgar. 1993. Antropologia śmierci. W: Antropologia śmierci. Myśl francuska. Stanisław Cichowicz, Jakub M. Godzimirski (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Muszel Magdalena. 2007. „Tanatoturstyka – mroczna strona turystyki”. Kultura i Społeczeństwo 51(1). 151–168.
Zobacz w Google Scholar

Nora Pierre. 2009. „Między pamięcią a historią: Les Lieux de Mémoire”. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera (przeł.). Didaskalia – Gazeta Teatralna 105. 20–27.
Zobacz w Google Scholar

Orzeszek Jakub, Rosiek Stanisław (red.). 2022. Nekroprzemoc. Polityka, kultura i umarli. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Panagiotopoulos Anastasios, Espirito Santo Diana (red.). 2019. Articulate Necrographies. Comparative Perspectives on the Voices and Silences of the Dead. New York.
Zobacz w Google Scholar

Perera Suvendrini, Pugliese Joseph (red.). 2022. Mapping Deathscapes. Digital Geographies of Racial and Border Violence. London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Pomian Krzysztof. 2006. Historia. Nauka wobec pamięci. Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Reynolds Simon. 2018. Retromania. Jak popkultura żywi się własną przeszłością. Filip Łobodziński (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rosiek Stanisław. 1997. Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Rosiek Stanisław. 2013. Mickiewicz (po śmierci). Studia i szkice nekrograficzne. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Szczerbakiewicz Rafał. 2005. „The Way It Was”. Sceniczne strategie Elvisa Presleya 1954–1977. W: W teatrze piosenki. Izolda Kiec, Michał Traczyk (red.). Poznań. 175–190.
Zobacz w Google Scholar

Szpociński Andrzej. 2008. „Miejsca pamięci (lieux de mémoire)”. Teksty Drugie 4(112). 11–20.
Zobacz w Google Scholar

Tanaś Sławoj. 2008. Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki. Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Tanaś Sławoj. 2013. Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej. Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Czajkowski Antoni. 2015. Byłem w domu Elvisa. http://e‑grajewo.pl/wiadomosc,Bylem_w_domu_Elvisa,24360.html (dostęp: 20.04.2023).
Zobacz w Google Scholar

https://twitter.com/RikiRachtman/status/1374084042853904388/photo/1 (dostęp: 15.10.2023).
Zobacz w Google Scholar

https://www.instagram.com/rainbowbarandgrill/ (dostęp: 5.10.2023).
Zobacz w Google Scholar

Motörhead Official. 2022. The Making of The Lemmy Statue at Hellfest. https://www.youtube.com/watch?v=PH0ZXKu2zzA&ab_channel=Mot%C3%B6rheadOfficial (dostęp: 12.10.2023).
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski Piotr. 2016. Hellfest 2016 – 17–19.06.2016 – Clisson (Francja). https://magazyngitarzysta.pl/muzyka/relacje/20354-hellfest-2016-17-19-06-2016-clisson‑francja (dostęp: 10.03.2023).
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.