Bruce Dickinson śpiewa song „Senjutsu”
PDF

Słowa kluczowe

song
singing
Iron Maiden
war
metaphor piosenka
śpiew
Iron Maiden
wojna
metafora

Jak cytować

Tański, P. (2023). Bruce Dickinson śpiewa song „Senjutsu”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(4), 19–30. https://doi.org/10.24917/20837275.15.4.2

Abstrakt

Celem artykułu jest próba interpretacji songu Iron Maiden Senjutsu, który jest jednym z ważniejszych na płycie pod tym samym tytułem (2021). Tezą studium jest to, że persona tekstowo‑muzyczna, podmiot performatywny tekstu próbuje wyrazić doświadczenie ekstremalne, graniczne, liminalne, wynikające z przyjęcia statusu obrońcy wojennego zmuszonego do walki z najeźdźcą. Można powiedzieć, parafrazując tytuł książki Barbary Major (2013), iż Dickinson wyśpiewuje symboliczny habitus „Ateny w skórzanej kurtce – eksplozję afektu wściekłości muzyki metalowej”. Iron Maiden to grupa, w twórczości której uobecnia się owa metafora furii greckiej bogini wojny. Hipotezą do weryfikacji jest obecność tematu wojny w dorobku angielskiego zespołu, problemem badawczym
zaś – sposób, w jaki temat wojny został podjęty w tekstach utworów formacji Steve’a Harrisa.

https://doi.org/10.24917/20837275.15.4.2
PDF

Bibliografia

Aleksijewicz Swietłana. 2010. Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Jerzy Czech (przeł.) Wołowiec.
Zobacz w Google Scholar

Babula Jordan. 2021. „Szybcy lub martwi”. Teraz Rock 3(8). Wydanie specjalne: Iron Maiden. 80–81.
Zobacz w Google Scholar

Davies Norman. 2008. Europa walczy 1939–1945. Nie takie proste zwycięstwo. Elżbieta Tabakowska (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Frith Simon. 2011. Sceniczne rytuały. O wartości muzyki popularnej. Marek Król (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Journal of War and Culture Studies. 2021. 14(4).
Zobacz w Google Scholar

Kandziora Jerzy. 2016. „Jerzego Ficowskiego oferta piosenkowa (z dziejów kultury popularnej w PRL)”. Pamiętnik Literacki 3. 33–91.
Zobacz w Google Scholar

Major Barbara. 2013. Dionizos w glanach. Ekstatyczność muzyki metalowej. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mądro Andrzej. 2023. „Perspektywy semiotyki muzycznej metalu ‒ w stronę interpretacji muzematycznej”. Przegląd Kulturoznawczy 3(57). 261–278.
Zobacz w Google Scholar

Potter John, Sorrell Neil. 2021. Historia śpiewu. Katarzyna Wiwer (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Tagg Philip. 1979. Kojak. 50 seconds of television music. Toward the analysis of affect in popular music. Göteborg.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski Mieczysław. 2017. „Narracja dzieła muzycznego jawna i domyślna, poufna i tajemna”. Polski Rocznik Muzykologiczny 15. 200–213.
Zobacz w Google Scholar

Wittlin Józef. 2021. Orfeusz w piekle XX wieku 1–2. Katarzyna Szewczyk‑Haake (red.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wittlin Józef. 2022. Sól ziemi. Alicja Stępniak (red.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wojtala Malwina. 2020. Inspiracje II wojną światową w muzyce metalowej. W: Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury. Jakub Kosek (red.). Kraków. 212–224.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.