Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Blues‑rock. Media – sceny – rezonanse”
PDF

Słowa kluczowe

blues
rock blues
rock

Jak cytować

Al Azab‑Ruszowska, A. (2023). Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Blues‑rock. Media – sceny – rezonanse”: 20–21.04.2023 roku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(4), 139–142. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/10976
PDF

Bibliografia

Moore Allan F. 2001. „Categorical Conventions in Music Discourse: Style and Genre”. Music & Letters 82(3). 432–442.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.