Hybrydyzacja gatunkowa, polistylizm i glokalizacja w muzyce Jinjer
PDF

Słowa kluczowe

Jinjer
extreme metal
globalization
polystylism Jinjer
extreme metal
globalizacja
polistylizm

Jak cytować

Mądro, A. (2023). Hybrydyzacja gatunkowa, polistylizm i glokalizacja w muzyce Jinjer. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(4), 31–44. https://doi.org/10.24917/20837275.15.4.3

Abstrakt

W XXI wieku muzyka metalowa jawi się jako fenomen w pełni globalny. Jednym z tego przejawów jest działalność ukraińskiego zespołu Jinjer, obecnie śmiało konkurującego z największymi gwiazdami sceny europejskiej i amerykańskiej. Przyczynił się do tego wieloraki, trudny do sklasyfikowania, ale zarazem uniwersalny styl muzyczny zespołu. Jinjer sięga bowiem po rozmaite środki i konwencje metalowe, przy czym nie zestawia ich kolażowo, raczej dąży do synergii. Poza tym w ostatnich latach w muzyce zespołu coraz wyraźniej dochodzą do głosu wątki związane ze społeczną izolacją, liryzm i odniesienia narodowe. Celem artykułu jest nakreślenie syndromu stylistycznego w kontekście subgatunków extrememetalowych.

https://doi.org/10.24917/20837275.15.4.3
PDF

Bibliografia

[b.a.]. 2022. „Jinjer Was Inspired by Russia’s War in Ukraine to Write New Songs”. Blabbermouth. net. https://blabbermouth.net/news/jinjer-was-inspired-by-russias-war-inukraine-to-write-new-songs (dostęp:11.11.2023)
Zobacz w Google Scholar

[b.a.]. 2022. „Tatiana Shmailyuk (Jinjer): Ukraińska kultura odradza się na nowo”. Rockmetalnews. pl. https://rockmetalnews.pl/tatiana-shmailyuk-jinjer-ukrainska-kultura-odradza-sie-na-nowo/ (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Bennet J. 2019a. „From Warzones to Mosh Pits: The Evolution of Jinjer’s Tatiana Shmailyuk”. Revolver. https://www.revolvermag.com/music/warzones-mosh-pits-evolution-jinjers-tatiana-shmailyuk (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Bennet J. 2019b. „Jinjer: The Rage, Sadness and Hustle of Tatiana Shmayluk”. Revolver. https://www.revolvermag.com/music/jinjer-rage-sadness-and-hustle-tatiana-shmayluk (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Bienstock Richard. 2021. „Jinjer’s Roman Ibramkhalilov: «I almost feel sorry for anyone who comes out to our shows, because we are going to smash them»”. Guitar Word. https://www.guitarworld.com/features/jinjer-roman-ibramkhalilov (dostęp 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Brown Andy, Spracklen Karl, Kahn‑Harris Keith, Scott Niall (red.). 2016. Global Metal
Zobacz w Google Scholar

Music and Culture: Current Directions in Metal Studies. New York. https://doi.org/10.4324/9781315742816 (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Collins Dillon. 2020. „JINJER Talks Early Stages of ‘Progressive’, ‘Melancholic and Even Darker’ Album”. Metalinjection.net. https://metalinjection.net/interviews/jinjer-talks-early-stages-of-progressive-melancholic-and-even-darker-album (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Cooper Ali. 2021. „Jinjer talk personal meanings and inspiration behind ‘Wallflowers’”. Alternative Press. https://www.altpress.com/jinjer-wallflowers-new-album-interview/ (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Droba Krzysztof, Malecka Teresa, Szwajgier Krzysztof (red.). 2004. Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gracyk Theodore. 2016. „Heavy Metal: Genre? Style? Subculture?”. Philosophy Compass 11(12). 775‒785. https://doi.org/10.1111/phc3.12386 (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Hadžajlić Hanan. 2018. „Heavy Metal and Globalization”. AM Journal of Art and Media Studies 17. 129‒137. https://doi.org/10.25038/am.v0i17.276 (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Hajduk‑Nijakowska Janina. 2010. „Indygenizacja treści współczesnych przekazów medialnych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura 1. 112‒120. https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/6864/AF088--10--Indygenizacja-tresci--Hajduk-Nijakowska.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Hannerz Ulf. 2004. Skreolizowany świat. Jerzy Giebułtowski (przeł.). W: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje. Marian Kempny, Ewa Nowicka (red.). Warszawa. 284‒300.
Zobacz w Google Scholar

Hannerz Ulf. 2006. Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca. Katarzyna Franek (przeł.) Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Hillier Benjamin. 2020. „Considering Genre in Metal Music”. Metal Music Studies 6(1). 5‒26. https://doi.org/10.1386/mms_00002_1 (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Hoad Catherine. 2021. Heavy Metal in „Global” Perspectives. W: The Oxford Handbook of Global Popular Music. Simone Krüger Bridge (red.). Oxford. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190081379.013.20 (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Kahn‑Harris Keith. 2000. „«Roots»? The relationship between the global and the local within the Extreme Metal scene”. Popular Music 19(1). 13‒30. https://www.academia.edu/17095106/_Roots_the_relationship_between_the_global_and_the_local_within_the_Extreme_Metal_scene.
Zobacz w Google Scholar

Kahn‑Harris Keith. 2007. Extreme Metal: Music and Culture on the Edge. Oxford–New York.
Zobacz w Google Scholar

Kennedy Lewis F. 2018. Functions of Genre in Metal and Hardcore Music. Kingston upon Hull [praca doktorska].
Zobacz w Google Scholar

Kuciński Kazimierz. 2011. „Glokalizacja jako indygenizacja globalizacji”. Rocznik Żyrardowski 9. 15–39. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Zyrardowski/Rocznik_Zyrardowski-r2011-t9/Rocznik_Zyrardowski-r2011-t9-s15-39/Rocznik_Zyrardowski-r2011-t9-s15-39.pdf (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Lusty Heather. 2019. Heavy Metal Microgenres. W: The Microgenre. A Quick Look at Small Culture. Molly C. O’Donnell, Anne H. Stevens (red.). Bloomsbury. 163–170.
Zobacz w Google Scholar

Mirabella Marita. 2017. Heavy Metal and Globalization Reception study on the Metal community in the Global South. Stockholm [praca magisterska]. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1107093&dswid=-5710 (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Naterer Andrej, Bruyckere Pedro. 2017. „Glocalization vs. multiculturalization of pop‑music: the review of pupils song selection within the international project SILVER”. Sociology and Society 2. 42‒53.
Zobacz w Google Scholar

O’Boyle Tom, Scott Niall W.R. 2016. The Future of Metal is Bright and Hell Bent for Genre Destruction: A Response to Keith Kahn‑Harris. W: Global metal music and culture: current directions in metal studies. Andy R. Brown (red.). New York. 333‒342. https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781315742816/global-metal-music-culture-andy-brown-karl-spracklen-keith-kahn-harris-niall-scott?fbclid=IwAR18CrrVaPNP2Wp-H7S_sCtdRYCqUXv0bBl2aizRmYtu7847UXaAF0Vo6DE (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Pasamonik Barbara. 2013. Globalizacja kultury czy glokalizacja kultur? W: Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy, subdyscypliny 2. Anna Firkowska‑Mankiewicz, Tatiana Kanasz, Elżbieta Tarkowska (red.). Warszawa. 117‒138.
Zobacz w Google Scholar

Phillipov Michelle. 2012. Death Metal and Music Criticism analysis at the limits. Lanham.
Zobacz w Google Scholar

Prensky Marc. 2001. „Digital Natives, Digital Immigrants, Part 1”. On The Horizon 9(5). 1‒6. http://dx.doi.org/10.1108/10748120110424816 (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Radovanović Bojana. 2016. „Ideologies and Discourses: Extreme Narratives in Extreme Metal Music”. AM Journal of Art and Media Studies 10. 51‒58. http://dx.doi.org/10.25038/am.v0i10.133 (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Robertson Roland. 1992. Globalization: Social Theory and Global Culture. London.
Zobacz w Google Scholar

Ryan Christopher. 2013. Glocal Heavy Metal: Regional and National Belonging in the Ruhrpott. [praca licencjacka]. https://www.academia.edu/3492989/Glocal_Heavy_Metal_Regional_and_National_Belonging_in_the_Ruhrpott. St. John’s.
Zobacz w Google Scholar

Sigismondi Paolo. 2011. The Digital Glocalization of Entertainment. New Paradigms in the 21st Century Global Mediascape. New York.
Zobacz w Google Scholar

Sirko Radosław. 2016. „Nowe geografie: CTM 2016”. Glissando.pl. https://www.academia.edu/37910278/Nowe_geografie_CTM_2016_GLISSANDO_?email_work_card=title (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Skórski Krzysztof. 2020. „The Ever‑Evolving Maze – The Analysis of Metal Genres”. Rocznik Komparatystyczny 11. 279‒296. https://wnus.usz.edu.pl/rk/pl/issue/1206/article/19147/ (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Smialek Eric. 2016. Genre and expression in extreme metal music, ca. 1990–2015. Montreal [praca doktorska]. https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/qv33s018k (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Uliczny Karol. 2022. „Ta noc w Gdańsku należała do Slipknota”. Zawsze Pomorze. https://www.zawszepomorze.pl/slipknot-i-jinjer-w-ergo-arenie (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Unger Matthew P. 2016. Sound, Symbol, Sociality: The Aesthetic Experience of Extreme Metal Music. London.
Zobacz w Google Scholar

Weinstein Deena. 1991. Heavy Metal: A Cultural Sociology. Idaho Falls.
Zobacz w Google Scholar

Dunn Sam, McFadyen Scot. 2008. Global Metal. Banger Productions. https://www.youtube.com/watch?v=FBrnGI9kS8Q&ab_channel=EvolutionJadoel.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.