Czy istnieje jeszcze tabu? Kilka refleksji na temat prozy polskiej po roku 1989
PDF

Słowa kluczowe

kultura
proza polska po 1989
tabu
culture
Polish fiction after 1989
taboo

Jak cytować

Pięta, I. (2014). Czy istnieje jeszcze tabu? Kilka refleksji na temat prozy polskiej po roku 1989. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 4, 73–80. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1544

Abstrakt

Is there a taboo any more? Some reflections on Polish fiction after 1989

This paper aims at answering the questions about the nature of relations between social standards and issues put forward by the writers, who made their debuts after 1989. It shows how and why the concept of taboo has been changing in Polish culture in the last two decades, and what reasons can one indicate for writers’ transgressions of moral and cultural standards so far regarded inviolable.

PDF

Bibliografia

Burszta W., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.
Zobacz w Google Scholar

Filipczuk E., Dowcip jako sposób wypowiadania treści objętej tabu, w: Tabu w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, Język a Kultura, t. 21, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Ph. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, przeł. W. Grajewski i in., Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Rawicka G., Konwencja a tabu językowe, w: Tabu w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, Język a Kultura, t. 21, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Tabu. Białe plamy czarne dziury, „Polityka” 2003, nr 25.
Zobacz w Google Scholar

Tyrpa A., Losy słowa ‘tabu’ w Polsce (od encyklopedii Orgelbranda do prasy popularnej), w: Tabu w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, Język a Kultura, t. 21, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Witosz B., Artystyczne manifestacje przekraczania tabu w literaturze polskiej końca XX wieku, w: Tabu w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, Język a Kultura, t. 21, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Współczesny słownik języka polskiego, t. 1 i 2, red. nauk. B. Dunaj, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.