Praca artystów w kulturze uczestnictwa
PDF

Słowa kluczowe

crowdsourcing
amator
profesjonalista
artysta
kultura uczestnictwa
elastyczna ekonomia
an amateur
a professional
an artist
participatory culture
flexible economy

Jak cytować

Kopeć, K. (2017). Praca artystów w kulturze uczestnictwa. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(2), 49–59. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/3354

Abstrakt

Celem tekstu jest eksploracja zmieniającego się kontekstu pracy artystów w erze Internetu na przykładzie dwóch zagadnień: relacji między artystą a odbiorcą dzieła na przykładzie crowdsourcingu oraz zacierania się granicy między profesjonalistami a amatorami na rynku pracy artystów. Powyższe zmiany towarzyszą rozwojowi sieci internetowej. Są również swoistą forpocztą zmian na innych rynkach pracy w obecnej gospodarce.
PDF

Bibliografia

Acar Oguz, Jan Ende. 2011. Motivation, Reward Size and Contribution in Idea Crowdsourcing. Referat zaprezentowany podczas Dime-Druid Academy Winter Conference 2011, Comwell Rebild Bakker, Aalborg, Denmark.
Zobacz w Google Scholar

Anderson Chris. 2010. “In the Next Industrial Revolution, Atoms are the New Bits”. Wired. Dostęp 26 stycznia 2016. http://www.wired.com/2010/01/ff_newrevolution/
Zobacz w Google Scholar

Benhamou Francoise. 2011. Artists Labour Markets. W A Handbook of Cultural Economics, Ruth Towse (red.). Cheltenham / Northampton: Edward Elgar.
Zobacz w Google Scholar

Benkler Yochai, Helen Nissenbaum. 2006. „Commons-based Peer Production and Virtue”. The Journal of Political Philosophy 14 (4) : 394-419. Dostęp 26 stycznia 2016. http://www.nyu.edu/projects/nissenbaum/papers/jopp_235.pdf
Zobacz w Google Scholar

Bishop Claire. 2012. Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. London/New York: Verso.
Zobacz w Google Scholar

Blättel-Mink Birgit, Kai-Uwe Hellmann (red.). 2010. Prosumer Revisited. Zur Aktualität einer Debatte. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Zobacz w Google Scholar

Brabham Daren. 2008. „Crowdsourcing as a Model for Problem Solving. An Introduction and Cases”. The International Journal of Research into New Media Technologies 14 (1) : 75–90.
Zobacz w Google Scholar

Brabham Daren. 2010. „Moving the Crowd at Threadless. Motivations For Participation in a Crowdsourcing Application”. Information, Communication & Society 13 (8) : 1122–1145.
Zobacz w Google Scholar

Brabham Daren. 2011. „Myth of Amateur Crowds”. Information, Communication and Society 15 (3) : 394–410.
Zobacz w Google Scholar

Brabham Daren. 2013. Crowdsourcing. Cambridge: MIT Press Essential Knowledge.
Zobacz w Google Scholar

Bruns Alex. 2010. News Produsage in a Pro-Am Mediasphere: Why Citizen Journalism Matters. Dostęp 26 stycznia 2016. http://snurb.info/files/2010/News%20Produsage%20in%20a%20Pro-Am%20Mediasphere.pdf
Zobacz w Google Scholar

Buur Jacob, Ben Matthews. 2008. „Participatory innovation”. International Journal of Innovation Management 12 (3) : 255–273.
Zobacz w Google Scholar

Castells Manuel. 2008. Społeczeństwo sieci, Kamila Pawluś, Morosława Marody, Janusz Stawiński, Sebastian Szymański. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Dunkel Wolfgang, Frank Kleeman (red.). (2013). Customers at Work. New Perspectives on Interactive Service Work. Londyn: Palgrave Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Felis Paweł. 2011. Dzień z życia świata według YouTube. Dostęp 26 stycznia 2016. http://wyborcza.pl/1,75475,9008715,Dzien_z_zycia_swiata_wedlug_YouTube.html
Zobacz w Google Scholar

Frank Robert, Philip Cook. 1996. The-Winner-Takes-All-Society: Why the Few at The Top Get So Much More Than the Rest of Us. Nowy Jork: Penguin Books.
Zobacz w Google Scholar

Ginsburgh Victor, David Throsby (red.). 2006. Handbook of the Economics of Art and Culture. Amsterdam, North: Holland.
Zobacz w Google Scholar

Hesmondhalgh David. 2007. Creative Labour as a Basis for a Critique of Creative Industries Policy. W My Creativity Reader. A Critique of Creative Industries Geert Lovink, Ned Rossiter (red.). Amsterdam: Institute of Network Cultures.
Zobacz w Google Scholar

Howe Jeff. 2008. Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business? Nowy Jork: Crown Publishing Group.
Zobacz w Google Scholar

Howe Jeff. 2006. „The Rise of Crowdsourcing”. Wired. Dostęp 26 stycznia 2016. www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html
Zobacz w Google Scholar

Ilczuk Dorota. 2013. Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań. Bydgoszcz – Warszawa. Dostęp 13 maja 2016. http://kultura.gminick.megiteam.pl/download/is_www/Rynek_pracy_artystow_i_tworcow_w_Polsce.pdf
Zobacz w Google Scholar

Jemielniak Dariusz. 2013. Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii, największego projektu współtworzonego przez ludzi. Warszawa: Poltext.
Zobacz w Google Scholar

Jenkins Henry, et al. 2009. Confronting the Challenges of Participatory Culture. Media Education for the 21st Century: MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski Michał, Jan Sowa, Kuba Szreder. 2014. Fabryka sztuki. Podział pracy oraz dystrybucja kapitałów społecznych w polu sztuk wizualnych we współczesnej Polsce, Wolny Uniwersytet Warszawa. Warszawa. Dostęp 13 maja 2016. http://nck.pl/media/attachments/317188/Fabryka%20Sztuki.pdf
Zobacz w Google Scholar

Lakhani Karim, Lars Bo Jeppesen, Peter A. Lohse, Jill A. Panetta. 2007. „The Value of Openness in Scientific Problem Solving”. Harvard Business School Working Paper. Dostęp 4 lutego 2016. http://www.hbs.edu/research/pdf/07-050.pdf
Zobacz w Google Scholar

Leadbeater Charles, Paul Miller. 2004. The Pro-Am Revolution. How Enthusiasts Are Changing Our Economy and Society. Demos. Dostęp 26 stycznia 2016. http://www.demos.co.uk/files/proamrevolutionfinal.pdf
Zobacz w Google Scholar

Life in a Day. Dostęp 26 stycznia 2016. https://www.youtube.com/user/lifeinaday.
Zobacz w Google Scholar

Literat Iona. 2012. „The Work of Art in the Age of Mediated Participation: Crowdsourced Art and Collective Creativity”. International Journal of Communication 6 : 2962–2984.
Zobacz w Google Scholar

Menger Pierre-Michel. 2001. „Artists as Workers. Theoretical and Methodological Challenges”. Poetics 28 : 241–254.
Zobacz w Google Scholar

O’Reilly Tom. 2005. What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Dostępny 7 lutego 2016. http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
Zobacz w Google Scholar

Reichwald Ralf, Frank Piller. 2006. Interaktive Wertschöpfung: Open Innovation, Individualisierung und neue Formen der Arbeitsteilung. Wiesbaden: Gabler Verlag.
Zobacz w Google Scholar

Ritzer George J., Nathan Jurgenson. 2010. „Production, Consumption, Prosumption: The Nature of Capitalism in the Age of the Digital ‘Prosumer’”. Journal of Consumer Culture 10 (1) : 13−36.
Zobacz w Google Scholar

Ross Andrew. 2009. Nice Work If You Can Get It. Life and Labour in Precarious Times. Nowy Jork/Londyn: New York University Press.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 listopada 1985 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, zasad i trybu stwierdzania kwalifikacji oraz dokonywania ocen kwalifikacyjnych, uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury. Dziennik Ustaw z 1985 r. nr 56 poz. 291.
Zobacz w Google Scholar

Scholz Trebor (red.). 2013. Digital Labor. The Internet as Playground and Factory. Nowy Jork: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Sennett Richard. 2006. Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie. Warszawa: Muza.
Zobacz w Google Scholar

Sennett Richard. 2010. Kultura nowego kapitalizmu, Grzegorz Brzozowski, Karol Osłowski (przeł.). Warszawa: Muza.
Zobacz w Google Scholar

Tapscott Don, Anthony D. Williams. 2006. Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything, Jan Dzirzgowski, Łukasz Mikołajewski (przeł). Nowy Jork: Penguin.
Zobacz w Google Scholar

The Sheep Market. Dostęp 26 stycznia 2016. www.thesheepmarket.com.
Zobacz w Google Scholar

Throsby David, Bob Thompson. 1995. Artists at Work. Sydney: Australia Council.
Zobacz w Google Scholar

Toffler Alvin. 1986. Trzecia fala, Ewa Woydyłło (przeł.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Toffler Alvin, Heidi Toffler. 2006. Revolutionary Wealth. Nowy Jork: Knopf Doubleday Publishing Group.
Zobacz w Google Scholar

Towse Ruth. 2011. A Handbook of Cultural Economics, Second Edition. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar.
Zobacz w Google Scholar

Webb Pauline, Mark Suggitt. 2000. Gadgets and Necessities: An Encyclopedia of Household Innovations. Kalifornia. Dostęp 26 stycznia 2016. http://www.markboulder.com/CONTENT/media/ebooks/page04/Encyclopedia.of.Household.Innovations.pdf#page=191
Zobacz w Google Scholar

What’s the score at the Bodleian? Dostęp 26 stycznia 2016. http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley/finding-resources/special/projects/whats-the-score
Zobacz w Google Scholar

Xie Chunyan. 2005. Trying to Prosume: Toward a Perspective on Prosumption, dysertacja, Department of Strategy and Management, Norwegian School of Economics and Business Administration. Dostęp 26 stycznia 2016. http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/164410/Xie_2005.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.