Včasná diagnostika fake news
PDF

Słowa kluczowe

manipulation
fake news
media
triangulation manipulácia
fake news
médiá
triangulácia

Jak cytować

Petrová, E. (2019). Včasná diagnostika fake news. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(1), 32–36. https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.3

Abstrakt

Napriek tomu, že nepravdivé či klamlivé informácie sú späté s človekom od počiatku jeho existencie, výraz fake news sa objavil len nedávno a okamžite výrazne zarezonoval v spoločnosti. Prvá vedecká práca venovaná pôsobeniu falošných správ na populáciu bola publikovaná začiatkom roka 2018 v USA. Fenoménu zavádzajúcich informácií sa venujem aj vo svojej dizertačnej práci. V príspevku bližšie predstavím návrh výskumu na tému: „Využitie ambivalencie fakt - fikcia v mediálnom marketingu.“ Výskumný problém som redukovala na nekorektné šírenie správy, vytvorenej účelovo s konkrétnym obchodným zámerom. Z metodologického hľadiska som zvolila trianguláciu metód. Rada by som tiež poukázala na riziká manipulácie a vyzdvihla pojem fake news ako novej premennej pre výskum sociálnych vied.
https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.3
PDF

Bibliografia

Ilowiecki Maciej, Zasępa Tadeusz. 2003. Moc a nemoc médií. Bratislava.
McCombs Maxwel E., Shaw Donald L., Weaver David. 1999. Communication and democracy. New Jersey.
Nutil Petr. 2018. Média, lži a příliš rychlý mozek - Průvodce postpravdivým světem. Praga.
Sedláková Renata. 2015. Výzkum médií - Nejužívanější metody a techniky. Praga.
Warwick Alexandra, Willis Martin. 2007. Jack the Ripper (Media, Culture, History). Manchester.
Kovář Martin 2008. Kudy chodil Jack… Příspěvek k reflexi „viktoriánského mýtu“ o Jacku Rozparovači (nejen) v dnešní Anglii (Velké Británii). In 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. K vydání připravil M. Řepa. 434-441.
Matušková Leona. 2018. „Fake News”. In Věda pro každého (Časopis Akademie věd ČR) nr 1. 12-16.

Downloads

Download data is not yet available.