Tom 11 Nr 1 (2019)
Studia de Cultura 11(1)

Redaktorzy naukowi tomu: Agnieszka Ogonowska, Magdalena Stoch, Agnieszka Walecka-Rynduch

Temat przewodni numeru: Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych

Postprawda w dyskursach publicznych – słowo od Redaktorek

Agnieszka Ogonowska, Magdalena Stoch, Agnieszka Walecka-Rynduch

3-4