Sprawozdanie z prezentacji książki "Die vergessene Grenze. Eine deutsch-polnische Spurensuche von Oberschlesien bis zur Ostsee" ("Zapomniana granica. Polsko-niemiecka podróż w poszukiwaniu śladów od Górnego Śląska po Bałtyk")

Słowa kluczowe

sprawozdanie report

Jak cytować

Wągrodzka, A. (2019). Sprawozdanie z prezentacji książki "Die vergessene Grenze. Eine deutsch-polnische Spurensuche von Oberschlesien bis zur Ostsee" ("Zapomniana granica. Polsko-niemiecka podróż w poszukiwaniu śladów od Górnego Śląska po Bałtyk"). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(1), 137–138. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/6185

Abstrakt

Sprawozdanie z prezentacji książki Die vergessene Grenze. Eine deutsch-polnische Spurensuche von Oberschlesien bis zur Ostsee (Zapomniana granica. Polsko-niemiecka podróż w poszukiwaniu śladów od Górnego Śląska po Bałtyk)

Bibliografia

---

Downloads

Download data is not yet available.