Postprawda w dyskursach publicznych – słowo od Redaktorek
PDF

Słowa kluczowe

posttruth posprawda

Jak cytować

Ogonowska, A., Stoch, M., & Walecka-Rynduch, A. (2019). Postprawda w dyskursach publicznych – słowo od Redaktorek. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(1), 3–4. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/4917

Abstrakt

Numer poświęcony istostnemu i ciągle jeszcze niezbadanemu naukowo zjawisku postprawdy w dyskursie publicznym.

PDF

Bibliografia

d’Ancona Matthew. 2018. Postprawda. M. Sutowski (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Giddens Anthony. 2017. Przekrój nr 2.
Zobacz w Google Scholar

eur-lex.europa.eu, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0236 [dostęp: 15.02.2019].
Zobacz w Google Scholar

Keyes Ralph. 2017. Czas postprawdy. Nieszczerość i oszustwa w codziennym życiu. P. Tomanek (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

„Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0236&from=PL, dostęp 17.06.2019
Zobacz w Google Scholar

Palczewski Marek. 2017. „Postprawda – co to jest?”. http://sdp.pl/felietony/14297,postprawda-co-to-jest-,1497430864 [dostęp: 02.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Pawełczyk Piotr, Jakubowski Jakub. 2017. „Postprawda i nowe media. Czy potrzebujemy postprawdy?” Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2019 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.