Tom 11 Nr 4 (2019)
Studia de Cultura 11(4)

Redaktor naukowa tomu: Agnieszka Ogonowska

Temat przewodni numeru: Kulturoterapia: strategie wykorzystywania mediów i kultury w leczeniu, profilaktyce i edukacji