Tom 14 Nr 4 (2022)
Studia de Cultura 14 (4)

Redaktor naukowa tomu: Agnieszka Ogonowska

Temat przewodni: Edukacja medialna 4.0. Między technokulturą, cyberpsychologią a medialnym kulturoznawstwem i medialną pedagogiką. Strategie – praktyki – instytucje