Zapowiedź tematyki kolejnych numerów pisma

Słowa kluczowe

announcement zapowie

Jak cytować

Kosek, J. (2022). Zapowiedź tematyki kolejnych numerów pisma. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(4), 151–151. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/10298

Abstrakt

Planowane numery czasopisma w 2023 roku:
 „Studia de Cultura” 15.1 (2023): Współczesne kulturoznawstwo medialne – nowe strategie i pola badawcze [Nabór tekstów do  8.02.2023].

Bibliografia

--
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.