Gamifikacja w nauce języka obcego online
PDF

Słowa kluczowe

gamification
language teaching
online teaching
e‑ learning
glottodidactics gamifikacja
nauczanie języków obcych
nauczanie online
e‑ learning
glottodydaktyka

Jak cytować

Potempska, J. (2022). Gamifikacja w nauce języka obcego online. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(4), 82–88. https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.7

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie problematyki metodyczno-dydaktycznej związanej z zastosowaniem gamifikacji podczas zajęć z języka obcego w formie zdalnej oraz ukazanie potencjału, który tkwi w wykorzystywaniu narzędzi internetowych takich jak gry i aplikacje w nauce języka obcego on-line. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom, odnosi się do skuteczności i jakości gier tworzonych za pomocą platform i aplikacji internetowych (m.in. Wordwall, Learningapps, Padlet, Jamboard, Kahoot, Quizlet, Mentimeter), których uczeń może używać samodzielnie oraz takich, które wymagają asysty nauczyciela. Autorka poddaje analizie specyfikę gier na zajęciach online i wskazuje, na co trzeba zwracać szczególną uwagę podczas ich przeprowadzania.

https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.7
PDF

Bibliografia

Apelt Wagner. 1981. Motivation und Fremdsprachenunterricht. Leipzig.
Zobacz w Google Scholar

Bolte‑Costabiei Christiane, Häring Stefan. 2021. 123 Unterrichtstechniken. Methodische Wegweiserin für den Online‑Live‑Unterricht in Adobe Connect und Zoom. Bangkok.
Zobacz w Google Scholar

Autor E‑Pasje. 2022. Gamifikacja w edukacji – najlepsze sposoby wykorzystania grywalizacji. https://e‑pasje.pl/gamifikacja‑w‑edukacji‑najlepsze‑sposoby‑wykorzystania‑grywalizacji/ [dostęp: 30.06.2022].
Zobacz w Google Scholar

de Byl Penny, Hooper James. 2013. Key Attributes of Engagement in a Gamified Learning Environment. W: Electric Dreams. Maree Gosper, John Hedberg, Helen Carter (red.). Sydney. 221–230.
Zobacz w Google Scholar

Czaplikowska Renata, Kubacki Artur. 2010. Grundlagen der Fremdsprachendidaktik. Unterrichtsbuch. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Swacha Jakub. 2015. ,,Gamifikacja e‑learningu w kontekście zróżnicowania typów uczestników”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia informatica 38. 179–188.
Zobacz w Google Scholar

Tkaczyk Paweł. 2012. Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych. Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.