Edukacja medialna w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
PDF

Słowa kluczowe

edukacja medialna
Katedra Mediów i Badań Kulturowych
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie media education
media literacy
Cultural and Media Studies Department
Pedagogical University of Krakow

Jak cytować

Stoch, M. (2022). Edukacja medialna w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(4), 89–97. https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.8

Abstrakt

Autorka artykułu przedstawia kluczowe momenty rozwoju oraz główne założenia koncepcji edukacji medialnej, wypracowanej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przedstawiony rys historyczny stanowi podstawę do rozważań o możliwych strategiach rozwoju instytucjonalnego w kontekście presji dynamicznie rozwijającego się rynku pracy.

https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.8
PDF

Bibliografia

Bauer Zbigniew. 2013. „Kulturoznawca (i medioznawca) na skrzyżowaniu”. Konspekt 3. 14–18.
Zobacz w Google Scholar

Faron Bolesław. Roszczynialska Magdalena (oprac.). 2004. Świat się zmienia, a my z nim. Informator dla studentów. Przedmioty, zagadnienia, teksty. Filologia polska. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kłakówna Zofia Agnieszka. 2005. Kulturowa koncepcja kształcenia polonistycznego. W: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. T. 2. Małgorzata Czermińska i in. (red.). Kraków. 74–84.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka. 2013. Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka. 2016. Katedra Mediów i Badań Kulturowych [hasło]. W: Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Akademia Pedagogiczna. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1996–2016. Katarzyna Dormus, Ryszard Ślęczka, Justyna Wojniak (red.). Kraków. s. 114.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka. 2018. Uzależnienia medialne. Uwarunkowania, leczenie, profilaktyka. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka, Ptaszek Grzegorz. 2015. (Re)edukacja medialna. Nowe spojrzenie na edukację medialną. W: Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (red.). Kraków. 7–18.
Zobacz w Google Scholar

Stoch Magdalena. 2019. „Krytyczna analiza przekazów medialnych w czasach postprawdy – podstawowe definicje i rekomendacje”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura 11. 66–76.
Zobacz w Google Scholar

Stoch Magdalena. Teutsch Agata. 2019. Bez zgody na przemoc – czyli jak każda społeczność może zapobiegać przemocy? Przewodnik dla szkół, domów kultury i uczelni na temat organizacji i realizacji działań edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania cyberprzemocy i przemocy seksualnej z wykorzystaniem filmów. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Tyson Alec, Kennedy Brian, Funk Cary. 2021. Gen Z, Millennials Stand Out for Climate Change Activism, Social Media Engagement With Issue. https://www.pewresearch.org/science/2021/05/26/gen-z-millennials-stand-out-for-climate-change-activism-social-media-engagement-with-issue/ [dostęp: 18.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.