Tom 10 Nr 2 (2018)
Studia de Cultura 10(2)

Redaktorzy naukowi tomu: Bolesław Faron, Agnieszka Ogonowska

Temat przewodni numeru: Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy

Od Redaktorów

Bolesław Faron, Agnieszka Ogonowska

3-5

Debata edukacyjna dnia 26 października 2017 roku

Alicja Kabała, Karolina Kwak, Anna Litak, Ewa Łubieniewska, Agnieszka Ogonowska, Marek Pieniążek, Roman Solecki, Monika Tryboń

185-200