O współczesnym statusie kulturoznawstwa: prolegomena do dyskusji. W kontekście Kongresu Polskiego Kulturoznawstwa, Wrocław, 16–17 lutego 2018
PDF

Słowa kluczowe

kulturoznawstwo

Jak cytować

Ogonowska, A., Skowronek, B., & Stoch, M. (2018). O współczesnym statusie kulturoznawstwa: prolegomena do dyskusji. W kontekście Kongresu Polskiego Kulturoznawstwa, Wrocław, 16–17 lutego 2018. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 10(2), 201–202. https://doi.org/10.24917/20837275.10.2.15

Abstrakt

DOI 10.24917/20837275.10.2.15

Prolegomena do zaganień kondycji oraz przyszłości nauk o kulturze, dyscyplin kulturoznawczych i ośrodków kulturoznawczych w Polsce poruszanych podczas Kongresu Polskiego Kulturoznawstwa.

https://doi.org/10.24917/20837275.10.2.15
PDF

Downloads

Download data is not yet available.