Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników
PDF

Słowa kluczowe

cyberpsychologia
psychologia mediów i komunikowania
badania nad użytkownikami mediów
medioznawstwo w perspektywie psychologicznej
cyberpsychology
psychology of media and communication
research on media users
media science

Jak cytować

Ogonowska, A. (2019). Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 10(4), 5–18. https://doi.org/10.24917/20837275.10.4.1

Abstrakt

DOI 10.24917/20837275.10.4.1

Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie genezy i kierunków rozwoju cyberpsychologii oraz jej związków z innymi dyscyplinami nauki, jak również wskazanie możliwości wykorzystania badań cyberpsychologicznych w studiach i analizach medioznawczych poświęconych nowym mediom oraz ich użytkownikom.

Cyberpsychology. New perspectives in researching media and their users
Abstract
The aim of the article is a synthetic presentation of the origins and directions of development of cyberpsychology and its relationships with other disciplines of science, as well as the indication of the possibility of using cyberpsychological research in media studies and analyzes dedicated to new media and their users.

https://doi.org/10.24917/20837275.10.4.1
PDF

Bibliografia

Aboujaude Elias. 2012. Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości. R. Andruszko (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Aiken Mary. 2015. Cyberpsyched. New York.
Zobacz w Google Scholar

Aiken Mary. 2016. The Cyber Effect. New York.
Zobacz w Google Scholar

Aiken Mary, Kirwan Gráinne. 2014. The psychology of cyberchondria and “Cyberchondria by Proxy”. W Cyberpsychology and New Media: A Thematic reader. A. Power, G. Kirwan (eds.). New York. 158–169.
Zobacz w Google Scholar

Attrill Alison (ed.). 2015. Cyberpsychology. Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Barak Azy (ed.). 2008. Psychological aspects of cyberspace. New York.
Zobacz w Google Scholar

Barton Hannah. 2016. Persuasion and Compliance in Cyberspace. W An Introduction to Cybepsychology. I. Connoly, M. Palmer, H. Barton, G. Kirwan, (eds.). New York. 65–79.
Zobacz w Google Scholar

Dalton Genevive, Connolly Irene, Palmer Marion. 2014. Capturing lectures: Using multimedia lecture captures to promote learning. W Cyberpsychology and New Media: A Thematic reader. A. Power, G. Kirwan (eds.). New York. 185–194.
Zobacz w Google Scholar

Hamilton Fox Nicola. 2016. Love and relationship online. W An Introduction to Cyberpsychology. I. Connoly, M. Palmer, H. Barton, G. Kirwan (eds.). New York. 189–201.
Zobacz w Google Scholar

Jenkins Henry. 2007. Kultura partycypacji. Zderzenie starych i nowych mediów. M. Bernatowicz, M. Filiciak (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kirwan Gráinne, Power Andrew. 2013. Cybercrime: The psychology of online offenders. New York.
Zobacz w Google Scholar

Kohut Heinz. 1977. The restoration of the self. Madison. Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Kohut Heinz. 1980. Self psychology and the humanities. New York.
Zobacz w Google Scholar

Livingston Sonia. 2013. Childrens and the Internet. Boston.
Zobacz w Google Scholar

Mavropalias Kostas, Brady Ellen. 2014. Social bits: Personality and learning-style profiling via the social web. W Cyberpsychology and New Media: A Thematic reader. A. Power, G. Kirwan (eds.). New York. 215–228.
Zobacz w Google Scholar

Meadows Mark Stephen. 2008. I, Avatar: The culture and consequences of having a second life. Berkley.
Zobacz w Google Scholar

McDonnell Dean, Rooney Brendan, Flood Cliona. 2014 Attitudes to computerised psychotherapy: A survey of psychotherapists. W Cyberpsychology and New Media: A Thematic reader. A. Power, G. Kirwan (eds.). New York. 170–182.
Zobacz w Google Scholar

Norman Kent L. 2008. Cyberpsychology: An introduction to human-computer interaction. New York.
Zobacz w Google Scholar

O’Connell Richard, Kirwan Gráinne. 2014. Protection Motivation Theory and online activities. W Cyberpsychology and New Media: A Thematic reader. A. Power, G. Kirwan (eds.). New York. 139–148.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka (red.). 2016. Człowiek i medium. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka. 2004. Galaktyka po Gutenbergu…? Reportaż z podróży kulturowych. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka. 2018. Psychologia mediów i komunikowania. Wprowadzenie. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka. 2018a. „(Cyber)psychologiczne i medialne uwarunkowania psychoterapii indywidualnej online”. Psychoterapia nr 3(186). 65–80.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka. 2014. Uzależnienia medialne czyli o patologicznym korzystaniu z mediów. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka, Ptaszek Grzegorz (red.). 2013. Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Osborn Andy, Flood Cliona. 2014. Establishing an online counselling service for substance use: An exploratory studie. W Cyberpsychology and New Media: A Thematic reader. A. Power, G. Kirwan (eds.). New York. 149–157.
Zobacz w Google Scholar

Power Andru, Kirwan Gráinne (red.). 2014. Cyberpsychology and New Media: A Thematic reader. New York.
Zobacz w Google Scholar

Reeves Byron, Nass Clifford. 2003. The media equation: How people treat computers, television, and new media like real people and places. Stanford.
Zobacz w Google Scholar

Tierney Roy, Palmer Marion. 2014. Participation, interaction and learner satisfaction in a professional practice wiki for teachers. W Cyberpsychology and New Media: A Thematic reader. A. Power, G. Kirwan (eds.). New York. 195–214.
Zobacz w Google Scholar

Young Kimberly. 2009. Uwolnić się z sieci: uzależnienie od Internetu. G. Pindur (przeł.). Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.