Tom 12 Nr 3 (2020)
Studia de Cultura 12(3)

Redaktor naukowa tomu: Agnieszka Ogonowska

Temat przewodni numeru: Metody badania mediów i literatury. Nowe tropy i (re)interpretacje