Profilowanie pojęć jako narzędzie mediolingwistycznych badań porównawczych (na przykładzie obrazowania polskiego rządu w Wiadomościach TVP 1 i Faktach TVN-u)
PDF

Słowa kluczowe

profiling of notions
television
government
portrayal
comparison profilowanie pojęć
telewizja
rząd
obraz
porównanie

Jak cytować

Kaszewski, K. (2020). Profilowanie pojęć jako narzędzie mediolingwistycznych badań porównawczych (na przykładzie obrazowania polskiego rządu w Wiadomościach TVP 1 i Faktach TVN-u). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 12(3), 30–41. https://doi.org/10.24917/20837275.12.3.3

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie przydatności koncepcji profilowania pojęć jako narzędzia badań mediolingwistycznych - pozwala ono porównywać medialne obrazy świata w sposób (bardziej) dogłębny, precyzyjny i uporządkowany. Jako przykład zastosowania metody przedstawiono odmienność językowego obrazowania polskiego rządu w Wiadomościach TVP 1 i w Faktach TVN-u w okresie od września do listopada 2019 roku.
https://doi.org/10.24917/20837275.12.3.3
PDF

Bibliografia

Bartmiński Jerzy. 1993. Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji. W: Profilowanie pojęć. Wybór prac. Jerzy Bartmiński (red.). Lublin. 75-89.
Bartmiński Jerzy. 2006. Językowe podstawy obrazu świata. Lublin.
Bartmiński Jerzy. 2015. „Perspektywa semazjologiczna i onomazjologiczna w badaniach językowego obrazu świata”. Poradnik Językowy nr 1. 14-29.
Bartmiński Jerzy, Chlebda Wojciech. 2013. „Problem konceptu bazowego i jego profilowania - na przykładzie polskiego stereotypu Europy”. Etnolingwistyka nr 25. 69-95.
Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska Stanisława. 1998. Profile a podmiotowa interpretacja świata. W: Profilowanie w języku i w tekście. Jerzy Bartmiński, Ryszard Tokarski (red.). Lublin. 211-224.
Brzozowska Małgorzata. 1998. Profilowanie a nominacja i etymologia. W: Profilowanie w języku i w tekście. Jerzy Bartmiński, Ryszard Tokarski (red.). Lublin. 249-258.
Kaszewski Krzysztof. 2018. Media o sobie. Językowe elementy autopromocyjne w przekazach informacyjnych prasy, radia i telewizji. Warszawa.
Kaszewski Krzysztof. 2019. Profilowanie pojęć jako metoda rekonstrukcji medialnych obrazów świata (na przykładzie profilowania pojęcia gry komputerowej). W: Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami tom II. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.). Lublin. 143-158.
Maćkiewicz Jolanta. 1999. Kategoryzacja a językowy obraz świata. W: Językowy obraz świata. Jerzy Bartmiński (red.). Lublin. 47-56.
Majer-Baranowska Urszula. 2004. „Dwie koncepcje profilowania pojęć”. Etnolingwistyka nr 16. 85-109.
Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława. 2015, „O profilowaniu językowego obrazu świata”. Poradnik Językowy nr 1. 30-44.
Skowronek Bogusław. 2013. Mediolingwistyka. Wprowadzenie. Kraków.

Downloads

Download data is not yet available.