Postmedia w mediach: przypadek teatru
PDF

Słowa kluczowe

theatre
post-theatre
performance
postmedia
actor teatr
postteatr
performans
postmedia
aktor

Jak cytować

Pieniążek, M. (2020). Postmedia w mediach: przypadek teatru. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 12(3), 13–29. https://doi.org/10.24917/20837275.12.3.2

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest obecności postmediów w przestrzeni współczesnych przedstawień teatralnych. Autor wykorzystuje kategorię tak zwanego postteatru. W kontekście diagnoz kultury postmedialnej proponuje spojrzenie na współczesne przedstawienia teatralne jako syntezę dramaturgicznych, cielesnych, afektywnych i technologicznych mechanizmów mediatyzacji. Na przykładzie odbioru spektaklu Vernon Subutex autor dowodzi, iż współczesny podmiot znajduje swoje najpełniejsze uobecnienie w postmedialnym teatrze. Reakcje recenzenckie odsłaniają zarazem niską świadomość społeczną nowego paradygmatu kulturowego, który choć na co dzień tworzy i stymuluje zachowania na masową skalę, nie jest rozumiany i adekwatnie nazywany.
https://doi.org/10.24917/20837275.12.3.2
PDF

Bibliografia

Agamben Giorgio. 2008. Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie. Mateusz Salwa (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Auslander Philip. 2008. Liveness. Performance in a mediatized culture. London – New York.
Zobacz w Google Scholar

Bauer Zbigniew. 2008. Kalendarium rozwoju mediów. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński (red.). Kraków. 87–114.
Zobacz w Google Scholar

BLUR.close up. 2017. Joanna Leśniarowska (reż.). Aleksandra Borys (wyk.). Poznań. Art Stations Foundation.
Zobacz w Google Scholar

Bodzioch-Bryła Bogusława. 2015. Nowe media wobec jednostki i społeczeństwa. W: Bogusława Bodzioch-Bryła, Lilianna Dorak-Wojakowska, Michał Kaczmarczyk, Adam Regiewicz. Przepływy, protezy, przedłużenia… Przemiany kultury polskiej pod wpływem nowych mediów po 1989 roku. Bogusława Bodzioch-Bryła i in. (red.). Kraków. 19–47.
Zobacz w Google Scholar

Celiński Piotr. 2013. Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych. Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Chaberski Mateusz. 2018. Cyberpartycypacja i złośliwa interaktywność, czyli kto lub co uczestniczy w post-teatrze. W: Post-teatr i jego sprzymierzeńcy. Tomasz Plata (red.). Warszawa. 159–182.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak Jacek. 2018. „Uczciwość bezdomnych”. Teatr nr 2. http://www.teatr-pismo.pl/po-premierze/1958/uczciwosc_bezdomnych/. (dostęp: 12.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Dorak-Wojakowska Lilianna. 2015. Teatr wobec nowych mediów. W: Bogusława Bodzioch-Bryła, Lilianna Dorak-Wojakowska, Michał Kaczmarczyk, Adam Regiewicz. Przepływy, protezy, przedłużenia… Przemiany kultury polskiej pod wpływem nowych mediów po 1989 roku. Bogusława Bodzioch-Bryła i in. (red.). Kraków. 354.
Zobacz w Google Scholar

Duda Artur. 2011. Performans na żywo jako medium i obiekt mediatyzacji. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Festiwal Nowego Teatru. 2016. 55. Rzeszowskie Spotkania Teatralne: 3. Festiwal Nowego Teatru. W: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 18–26 listopada. Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Gergen Kenneth. 2009. Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym. Mirosława Marody (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Głowacki Paweł. 2018. „Nawet Winnetou tego nie potrafił!”. Kraków nr 2. 19.02.2018. http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/254921,druk.html. (dostęp: 12.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Hybrid Matter. 2018. Digital Cultures. Konferencja Naukowa. 24–25.09.2018. Warszawa. http://digitalcultures.pl/pl. (dostęp: 20.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Irańska konferencja. 2018. Iwan Wyrypajew (reż.). Warszawa. Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy.
Zobacz w Google Scholar

Iser Wolfgang. 2006. „Czym jest antropologia literatury? Różnice między fikcjami wyjaśniającymi i odkrywającymi”. Anna Kowalcze-Pawlik (przeł.). Teksty Drugie nr 5. 11–35.
Zobacz w Google Scholar

Konformista 2029. 2018. Bartosz Szydłowski (reż.). Kraków. Teatr Łaźnia Nowa.
Zobacz w Google Scholar

Kopciński Jacek. 2014. Podmiot w nowym dramacie – ponad głowami bohaterów. W: Dramat w tekście – tekst w dramacie. Artur Grabowski, Jacek Kopciński (red.). Warszawa. 180–197.
Zobacz w Google Scholar

Macioszek Sabina. 2015. Przedłużenia ciała i cielesności w Ogrodzie Marty Cezarego Duchnowskiego. W: Wobec kanonu. Problemy metodologiczne. Marta Kacwin, Jakub Papuczys, Justyna Stasiowska (red.). Kraków. 181–205.
Zobacz w Google Scholar

Markowski Michał P. 2007. Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Masara. 2018. Stanisław Mojsiejew (reż.). Kraków. Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.
Zobacz w Google Scholar

Metafizyka dwugłowego cielęcia. 2019. Natalia Korczakowska (reż.). Warszawa. STUDIO teatrgaleria.
Zobacz w Google Scholar

Nietota. 2018. Krzysztof Garbaczewski (reż.). Warszawa. Teatr Powszechny.
Zobacz w Google Scholar

Nowe technologie w teatrze. 2018. Konferencja. W: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 28 lutego – 1 marca. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nycz Ryszard. 2015. Wstęp: humanistyka wczoraj i dziś (w wielkim skrócie i nie bez uproszczeń). W: Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym. Ryszard Nycz, Anna Łebkowska, Agnieszka Dauksza (red.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Plata Tomasz. 2018. Post-teatr. Ucieczka z teatru. Ucieczka do teatru. W: Post-teatr i jego sprzymierzeńcy. Tomasz Plata (red.). Warszawa. 9–23.
Zobacz w Google Scholar

Polityka. 2014. „Jolanta Janiczak i Wiktor Rubin”. Polityka nr 3 (2941). 14.01.2014. 71.
Zobacz w Google Scholar

Post-teatr i jego sprzymierzeńcy. 2018. Tomasz Plata (red.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rancière Jacques. 2007. „Widz wyemancypowany”. Adam Ostolski (przeł.). Krytyka Polityczna nr 13. 310–319.
Zobacz w Google Scholar

Rosenberg Bartosz. 2018. „Vernon Subutex, czyli strategia zsypu”. O.pl. Magazyn. Recenzje. 03.28. http://magazyn.o.pl/2018/vernon-subutex-czyli-strategia-zsypu-bartosz-rosenberg/#/. (dostęp: 22.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Sajewska Dorota. 2014. Pod okupacją mediów. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Savat David. 2013. Uncoding the Digital. Technology, Subjectivity and Action in the Control Society. London.
Zobacz w Google Scholar

Scena Jutra. 2018. Konferencja. W: Teatr Muzyczny ROMA. 29 listopada. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Semenowicz Dorota. 2013. To nie jest obraz. Romeo Castellucci i Societas Raffaello Sanzio. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Teatr wśród mediów. 2015. Artur Duda, Marzenna Wiśniewska, Bartłomiej Oleszek (red.). Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Vernon Subutex. 2018. Wiktor Rubin (reż.). Kraków. Teatr im. Juliusza Słowackiego.
Zobacz w Google Scholar

Weibel Peter. 2012. Od mediów mechanicznych do mediów społecznych. W: Mindware. Technologie dialogu. Piotr Celiński (red.). Lublin. 13–33.
Zobacz w Google Scholar

Werdykt Jury Festiwalu Boska Komedia. 2019. https://boskakomedia.pl/news/Werdykt_12?fbclid= IwAR2PCOE8nr-URlzsi3ICZ3KdrvtjPElfBgKfmnOBCVQnJHNZkl-0qtCm8cs. (dostęp: 20.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Woźniak Olga. 2018. „Podłączeni. Nastolatki online”. Gazeta Wyborcza nr 279. 30.11.
Zobacz w Google Scholar

https://wyborcza.pl/7,75400,24224591,podlaczeni-nastolatki-online.html?disableRedirects=true. (dostęp: 20.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Wybory i ryzyka awangardy. Studia z teorii awangardy. 1985. Urszula Czartoryska (red.). Warszawa – Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Zamorska Magdalena. 2018. Rematerializacja „internetu”. Choreograficzny performans TO Marty Ziółek. W: Post-teatr i jego sprzymierzeńcy. Tomasz Plata (red.). Warszawa. 127–144.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.