Tom 6 (2014)
Studia de Cultura VI

Redaktor naukowa tomu: Agnieszka Ogonowska

Temat przewodni numeru: Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne

Wstęp

Agnieszka Ogonowska

3-4

Wspomnienie o Zbigniewie Bauerze

Małgorzata Lisowska-Magdziarz

235-237