Sieć i e-osobowość, czyli o nowych (potencjalnych) sposobach profilaktyki uzależnień, diagnozy i leczenia patologicznego użytkowania Internetu
PDF

Jak cytować

Ogonowska, A. (2015). Sieć i e-osobowość, czyli o nowych (potencjalnych) sposobach profilaktyki uzależnień, diagnozy i leczenia patologicznego użytkowania Internetu. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 6, 232–234. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/2309

Abstrakt

The web and e-personality, or on the new (potential) addiction prevention methods, diagnosis and treatment of pathological use of the Internet

Elias Aboujaoude, Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości, tłum. Robert Andruszko, Kraków 2012, 321 s.

PDF

Bibliografia

Elias Aboujaoude, Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości, tłum. Robert Andruszko, Kraków 2012, 321 s.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.