Tom 5 (2013)
Studia de Cultura V

Redaktor naukowa tomu: Agnieszka Ogonowska

Temat przewodni numeru: W kręgu adaptacji

Wstęp

Agnieszka Ogonowska

3-6