Adaptacja filmowa jako dominujący typ lektury pierwowzoru
PDF

Słowa kluczowe

adaptacja
pierwowzór literacki
retoryka
utowarowienie lektury
wtórny nadawca
dyskurs dominujący
adaptation
literary original
rhetoric
commodification of reading
secondary sender
dominating discourse

Jak cytować

Ślósarz, A. (2013). Adaptacja filmowa jako dominujący typ lektury pierwowzoru. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 5, 79–93. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1472

Abstrakt

Film adaptation as the dominating interpretation of the original reading

According to aesthetic sociologism, film is the result of socio-economic determinants, and its shape is determined by the ideology of the group expressing itself. As addressed to a wide audience, it refers to the stereotypes and ideological matrices more than literature. Its reproduction is made easier by distribution by electronic media and the collective nature of production and reception. According to Industry-centric Adaptation Model, adapted texts represent secondary senders and gain new ideological meanings. The adaptation turns out to be a commodification of reading. It is inscribed in the needs of broadcasters and previously formed viewers’ expectations by the choice of actors dictated by their earlier roles, the use of humor, and the ideological function of colour and lighting. Ideological significance is also shaped by the music and the use, or lack of use of the native language of individual characters. Inscriptions on video copies are adjusted to customers’ expectations within linguistic and cultural circles. Functioning of the film camera determines that each film is deposited in the paradigms of Western civilization. When the reading is preceded by watching, ideological matrices can affect the reception of the book.

PDF

Bibliografia

Adorno T. (2004), Aesthetic Theory, London.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu P. (2001), Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dewey J. (1975), Sztuka jako doświadczenie, przeł. A. Potocki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Greenblatt S. (2006), Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. i wstęp K. Kujawińska-Courtney, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Helman A. (1964), Rola muzyki w filmie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ingarden R. (1958), Studia z estetyki. Tom drugi, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Keneally T. (1987), Schindler’s Ark, London.
Zobacz w Google Scholar

Kress G., van Leeuwen T. (1996), Reading images. The grammar of visual design, London.
Zobacz w Google Scholar

Lissa Z. (2008), Estetyka muzyki filmowej, [w:] Wybór pism estetycznych, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Markowski M.P. (2006), Bachtin, [w:] A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków. Mysza dobrze zrobiony ale Linda totalnie nie na miejscu, wpis z 28 VI 2001 r., http://www.filmweb.pl/Pan.Tadeusz/discussion?page=7, dostęp 5 VI 2010 r.
Zobacz w Google Scholar

Nichols B. (2001), Dzieło kultury w epoce systemów cybernetycznych [w:] Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, wybór, wstęp i oprac. A. Gwóźdź, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ong W.J. (1992), Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Ossowski S. (1958), U podstaw estetyki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rorty R. (1996), Kariera pragmatysty, przeł. T. Biedroń, [w:] U. Eco, R. Rorty, J. Culler,
Zobacz w Google Scholar

Ch. Brooke-Rose Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Shusterman R. (1998), Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, przeł. A. Chmielewski, E. Ignaczak, L. Koczanowicz, Ł. Nysler, A.J. Orzechowski, red. A. Chmielewski, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Stachera K. (2007), Ludzie bezdomni, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wajda A. (2000), Końcowe refleksje reżysera. Wypowiedź dla Vision Film Distribution Company, http://www.pantadeusz.com/film/rezyser.html, dostęp 14 IX 2010 r.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.