Tom 3 (2012)
Studia de Cultura III

Redaktor naukowy tomu: Bogusław Skowronek

Temat przewodni numeru: Wokół fotografii. Część 2