Edukacja medialna w realiach konkurencyjnej demokracji
PDF

Słowa kluczowe

edukacja medialna
demokracja konkurencyjna
szkolna edukacja
instytucje
samorządy
organizacje pozarządowe
podstawa programowa
media education
competitive democracy
school education
institutions
local authorities
NGO
curriculum

Jak cytować

Ślósarz, A. (2017). Edukacja medialna w realiach konkurencyjnej demokracji. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(2), 141–157. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/3424

Abstrakt

Edukacja medialna w krajach demokracji konkurencyjnej podlega cyklicznym zmianom wprowadzanym przez kolejne elity władzy. Kongres Edukacji Medialnej służył integracji wysiłków podejmowanych przez podmioty instytucjonalne, edukacyjne, rządowe i pozarządowe. Rekomendacje dotyczyły rozumienia kompetencji medialnych, potrzebnych działań i wprowadzania nowych technologii. Między pierwszym i drugim Kongresem Edukacji Medialnej wprowadzono elektroniczne podręczniki i podstawy programowe, odbyto wybory prezydenckie i samorządowe, podejmowane były inicjatywy w zakresie kształcenia nauczycieli. Przygotowano też ustawę o mediach publicznych i strategię wdrażania szerokopasmowego Internetu do szkół.
PDF

Bibliografia

#bazarek #bazarek ceny (25 X 2015). Dostęp 30 kwietnia 2016. https://twitter.com/search?q=%23bazarek%20ceny
Zobacz w Google Scholar

„2 Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej”. Dostęp 23 grudnia 2016. http://www.kep.com.pl/
Zobacz w Google Scholar

Adamkiewicz Joanna. 2015. Nowe technologie informacyjne w edukacji. Niekoniecznie „cyfrowa demencja”. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

„AltKom Akademia. Zobaczyć inaczej”. Dostęp 29 kwietnia 2016. http://www.altkomakademia.pl/
Zobacz w Google Scholar

Bednarek Józef. 2002. Media w nauczaniu. Warszawa: Mikom.
Zobacz w Google Scholar

Bednarek Józef. 2008. Multimedia w kształceniu. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Boroń Piotr. 2014. Wątki edukacji medialnej w zapowiedziach komitetów wyborczych do Parlamentu RP (w latach 1989–2011. W Człowiek. Media. Edukacja, Janusz Morbitzer, Emilia Musiał (red.). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Dostęp 12 czerwca 2016. http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2014/referaty_2014_10/boron.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Ciciak Anna, Aniela Książek-Szczepanikowa, Marcin Wlazło. 2003. Polonista w erze Marconiego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zobacz w Google Scholar

Chacińska Maja. 2015. Edukacja medialna w Szwecji. Wybrane aspekty. W Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (red.). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls : 184−199.
Zobacz w Google Scholar

„Coaching Consulting Innovation”. Dostęp 30 kwietnia 2016. http://ccinnovation.pl
Zobacz w Google Scholar

Czekamy na ankiety – program „Internet dla szkół”. 2016. Dostęp 30 kwietnia 2016. https://mc.gov.pl/aktualnosci/czekamy-na-ankiety-program-internet-dla-szkol
Zobacz w Google Scholar

Depta Henryk. 1975. Film i wychowanie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Depta Henryk. 1986. Fabryka snów czy szkoła życia: problemy młodzieży a wartości filmu. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.
Zobacz w Google Scholar

Drzewiecki Piotr. 2010. Media aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Program nauczania edukacji medialnej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z opracowaniem metodycznym, Otwock-Warszawa. Dostęp 12 czerwca 2016. https://www.academia.edu/2080598/Media_aktywni._Dlaczego_i_jak_uczy%C4%87_edukacji_medialnej_Program_nauczania_edukacji_medialnej_dla_gimnazj%C3%B3w_i_szk%C3%B3%C5%82_ponadgimnazjalnych_z_opracowaniem_metodyczny
Zobacz w Google Scholar

Drzewiecki Piotr. 2012. Descholaryzacja edukacji medialnej w Polsce? Diagnoza, problemy i perspektywa rozwoju. W Człowiek, media, edukacja, Janusz Morbitzer, Emilia Musiał (red.). Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN : 111−115.
Zobacz w Google Scholar

Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej. Raport ekspercki. 2013. Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska (red.). Kraków: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Dostęp 12 czerwca 2013. http://www.ldc.edu.pl/phocadownload/Dydaktyka-cyfrowa-epoki-smartfona.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Dziarmakowska Kaja, Paulina Wróbel. 2015. Badanie potencjału wdrażania edukacji medialnej w warszawskich szkołach. Warszawa: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” dla Fundacji Nowoczesna Polska. Dostęp 30 kwietnia 2016. http://edukacjamedialna.edu.pl/media/chunks/attachment/Badanie_potencja%C5%82u_edukacji_medialnej_w_Warszawie_raport_final.pdf
Zobacz w Google Scholar

„E-podręczniki.pl”. Dostęp 30 kwietnia 2016. https://www.epodreczniki.pl/begin/.
Zobacz w Google Scholar

Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych. 2015. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (red.). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Fal Michał. 12 VIII 2015. „Duda wygrał pozytywnym przekazem, a nie hejtem”. Z Pawłem Sefernakerem o kulisach kampanii w internecie [WYWIAD]. Dostęp 30 kwietnia 2016. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,18539397,duda-wygral-pozytywnym-przekazem-a-nie-hejtem-z-pawlem-szefernakerem.html#Czolka3Img
Zobacz w Google Scholar

Fiołek-Lubczyńska Bogumiła. 2004. Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej: o audiowizualnych tekstach kultury. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Gajda Janusz, Stanisław Juszczyk, Bronisław Siemieniecki, Kazimierz Wenta. 2004. Edukacja medialna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Gajda Janusz. 2007. Media w edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Zobacz w Google Scholar

„HR Polska. Portal branżowy”. Dostęp 29 kwietnia 2016. http://www.hrpolska.pl/http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/emurawska/wnioski-i-rekomendacje-po-i-kongresie-edukacji-
Zobacz w Google Scholar

medialnej.pdf
Zobacz w Google Scholar

Jakubowicz Karol. März 2005. „Post-communist media development in perspective”. Friedrich Ebert Stiftung. Internationale Politikanalyse Europäische Politik. Politikinformation Osteuropa. Dostęp 30 kwietnia 2016. http://library.fes.de/pdf-files/id/02841.pdf
Zobacz w Google Scholar

Jakubowski Witold. 2006. Edukacja w świecie kultury popularnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Zobacz w Google Scholar

klep Andrzej Duda czyta hejterowskie tweety o sobie i robi miny. „Plastikowy Maliniak” [WIDEO]. 2015. Dostęp 3 kwietnia 2016. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,143907,17691130,Andrzej_Duda_czyta_hejterskie_tweety_o_sobie_i_robi.html
Zobacz w Google Scholar

„Kongres Edukacji Medialnej” II Kongres Edukacji Medialnej „Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowania mediów – nowe formy zachowań społecznych i kulturowych”. Dostęp 30 kwietnia 2016. http://kongres.ptem.org.pl/
Zobacz w Google Scholar

„Kongres Edukacji Pozaformalnej”. Dostęp 30 kwietnia 2016. http://www.kep.com.pl/
Zobacz w Google Scholar

Książek-Szczepanikowa Aniela. 1996. Ekranowy czytelnik – wyzwanie dla polonisty. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zobacz w Google Scholar

Ktvipl. 1 X 2014. I Kongres Edukacji Medialnej. Dostęp 30 kwietnia 2016. https://www.youtube.com/watch?v=atbP2BSGjy0
Zobacz w Google Scholar

Lepa Adam. 2000. Pedagogika mass mediów. Łódź: Wydawnictwo Archidiecezjalne Łódzkie.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki Bolesław. 1935. Młodzież przed ekranem. Lwów: Druk „Słowa Polskiego”.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 2014. Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mobilna edukacja. (R)ewolucja w nauczaniu – poradnik dla edukator. 2013. Lechosław Hojnacki (red.). Warszawa: Think Global sp. z o.o.
Zobacz w Google Scholar

Nowel Ewa. 2002. Program Partner. Zeszyt ćwiczeń. Moduł – procesy komunikacyjne (Edukacja czytelnicza i medialna). Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
Zobacz w Google Scholar

Nowel Ewa. 2004. Program Partner. Cywilizacja mediów. Reklama. Internet. Prezentacja. Zeszyt ćwiczeń. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
Zobacz w Google Scholar

Nowina Konopka Maria. 2014. Sterująca funkcja informacji w łańcuchu zarządzania / informacją podmiotów sceny politycznej. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 34.
Zobacz w Google Scholar

Nurczyńska-Fidelska Ewelina. 1989. Edukacja filmowa na tle kultury literackiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Od teatru żaków do Internetu: o edukacji humanistycznej w szkole. 2003. Barbara Myrdzik (red.). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka. 2003. Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości. Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka. 2009. Telewizja w edukacji medialnej. Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka. 2013. Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Zobacz w Google Scholar

Osiński Zbigniew. 2005. Możliwości sieci Internet w zakresie wspomagania szkolnej edukacji historycznej. W Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, Krzysztof Narojczyk, Bohdan Ryszewski (red.). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 143−156.
Zobacz w Google Scholar

Osiński Zbigniew. 2010. Internetowe źródła informacji dla historyka najnowszych dziejów Polski. W Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010, Zbigniew Osiński (red.). Lublin : 8−26. Dostęp 12 czerwca 2010. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=2687&from=latest.
Zobacz w Google Scholar

Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki. 2007. Bronisław Siemieniecki (red.), t. 1, 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

„Personel i Zarządzanie”. Dostęp 27 kwietnia 2016. http://personel.infor.pl/plk. 25 października 2015. W Polsce trwa cisza wyborcza, a tymczasem na Twitterze... Oni już wiedzą!. Dostęp 12 czerwca 2016. http://niezalezna.pl/72265-w-polsce-trwa-cisza-wyborcza-tymczasem-na-twitterze-oni-juz-wiedza.
Zobacz w Google Scholar

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. 2016. Dostęp 30 kwietnia 2016. http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/501/12284306/12347450/12347451/dokument216815.pdf
Zobacz w Google Scholar

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. 2016. Dostęp 30 kwietnia 2016. http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12284306/12347450/12347451/dokument216816.pdf
Zobacz w Google Scholar

„Polskie Towarzystwo Informatyczne”. Dostęp 29 kwietnia 2016. http://www.pti.org.pl/
Zobacz w Google Scholar

Poręba Agata Jolanta. 2014. Dydaktyczna aktywność sieciowa nauczycieli polonistów na poziomie gimnazjalnym. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski (niepublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomira Jacka Żurka).
Zobacz w Google Scholar

„Pracownia Satysfakcji”. Dostęp 29 kwietnia 2016. http://www.pracowniasatysfakcji.com/
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter Joseph A. 2003. Capitalism, socializm and democracy. Lublin: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Siemieniecki Bronisław. 2002. Komputer w edukacji: podstawowe problemy technologii informacyjnej.
Zobacz w Google Scholar

Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Skoczylas Ludwik. 1918. Kinoteatr: nowy wróg młodzieży. Lwów: Komitet Opieki nad Młodzieżą Chrześcijańską.
Zobacz w Google Scholar

„SuperBiznes”. http://superbiz.se.pl/wiadomosci-biz/. Dostęp 23 grudnia 2016.
Zobacz w Google Scholar

Stróżyński Klemens. 2001. Technologia informacyjna w nowoczesnej szkole: poradnik dla humanistów i innych nauczycieli. Poznań: Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2.
Zobacz w Google Scholar

Szczepańska Ewa. 2001. Edukacja filmowa w szkole. Poznań: Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPI2.
Zobacz w Google Scholar

Ślipek Bożena (oprac.). 2010. Edukacja medialna w nauczaniu zintegrowanym. Dostęp 12 kwietnia 2016. http://www.sportosporto.pl/Obrazy/Naucza/49.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Ślósarz Anna. 2002. Lektury licealne a kino komercyjne. Aksjologiczny wymiar edukacji filmowej. Kraków: Wydawnictwo Pijarów.
Zobacz w Google Scholar

Ślósarz Anna. 2008. Media w służbie polonisty. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
Zobacz w Google Scholar

Tambor Agnieszka. 2015. Film jako przedmiot i narzędzie nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Dostęp 12 czerwca 2016. http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=188016&from=pubindex&dirids=10&lp=685.
Zobacz w Google Scholar

„Tarbonus”. Dostęp 29 kwietnia 2016. https://www.tarbonus.pl/pl/
Zobacz w Google Scholar

tw Nowa ustawa medialna: pięć osób w Radzie Mediów Narodowych, przez trzy miesiące weryfikacja pracowników. 6 I 2016. Dostęp 12 czerwca 2016. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nowa-ustawa-medialna-piec-osob-w-radzie-mediow-narodowych-przez-trzy-miesiace-weryfikacja-pracownikow.
Zobacz w Google Scholar

United Nations Human Development Report 2015: Statistical annex. Dostęp 12 kwietnia 2016. http://report.hdr.undp.org.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Dostęp 30 kwietnia 2016. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930070034.
Zobacz w Google Scholar

„WP Money.pl”. Dostęp 29 kwietnia 2016. http://www.money.pl/
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.