Tom 1 (2010)
Studia de Cultura I

Redaktorzy naukowi tomu: Agnieszka Ogonowska, Zbigniew (1952–2014) Bauer, Bogusław Skowronek

Temat przewodni numeru: Kultura w mediach. Media w kulturze

Wstęp

Agnieszka Ogonowska, Zbigniew (1952–2014) Bauer, Bogusław Skowronek

3-6