Adaptacja filmowa jako przykład zjawiska intermedialności
PDF

Słowa kluczowe

adaptacja
adaptacja filmowa
intermedialność
transfer intermedialny
adaptation
film adaptation
intermediality
intermediality’s transfer

Jak cytować

Ogonowska, A. (2013). Adaptacja filmowa jako przykład zjawiska intermedialności. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 5, 113–127. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1475

Abstrakt

Film adaptation as an intermedial phenomenon

The paper considers the problem of adapting literary works in the context of the intermediality phenomenon. The author examines the significance of the latter category, considers the movie as an example of an intermedial text and shows the consequences of ‘translation’ of literature to other media and media transmissions. Intermediality, in the opinion of the author, is a part of the nature of the modern media market, to a large extent shaped by the specific needs of consumers.

PDF

Bibliografia

Baudrillard J. (2005), Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chmielecki K. (2008), Od intertekstualności do interkonektywności. Perspektywy teoretyczne refleksji nad intermedialnością w kontekście teorii tekstu i semiotyki, [w:] Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowska T., Sławiński J. (red.) (1980), Pogranicza i korespondencje sztuk, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowski J. (1985), Literatura osobna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cywjan J. (2001), Rentgen, chirurgia, mikroskop w semiotyce wczesnego kina (Próba postawienia zagadnienia), [w:] Cudowny kinemo. Rosyjska myśl filmowa, red. T. Szczepański, B. Żyłko, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Feifer Z., http://www.liberatura.pl/co-to-jest-liberatura.html (22.11.2012).
Zobacz w Google Scholar

Fiske J. (1999), Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, tłum. A. Gierczak, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Gwóźdź A. (red.) (2008), Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gwóźdź A. (2003), Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gwóźdź A. (2004), Technologie widzenia, czy media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Helman A. (1998), Twórcza zdrada: filmowe adaptacje literatury, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Hendrykowska M. (1993), Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895–1914, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Hopfinger M. (2010), Literatura i media. Po 1989 roku, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Higgins D. (2000), Intermedia, [w:] Nowoczesność od czasu postmodernizmu i inne eseje, red. P. Rypsom, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Jenkins H. (2007), Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, M. Filiaciak, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki R, Ohnheiser J. (2001), Przedmowa. Intermedialność w polu widzenia neofilologa, [w:] ibidem, Intermedialność, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Miller J.E. (1999), Intermedialność jako prowokacja nauki o mediach, [w:] Współczesna niemiecka myśl filmowa. Od projektora do komputera, red. A. Gwóźdź, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska A. (2004), Tekst filmowy we współczesnym pejzażu kulturowym, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska A. (2005), Kształtowanie kompetencji audiowizualnej. Teoria i praktyka w świetle wybranych zagadnień edukacji medialnej, [w:] Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej.
Zobacz w Google Scholar

Obraz badań i działań dydaktycznych, red. Z. Uryga, M. Sienko, Kraków, s. 171–183.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska A. (2006), Współczesne praktyki dyskursywne: intertekstualność, intermedialność, pantekstualizm, [w:] Międzyprzestrzenie dyskursów: między rzeczywistością odbiorcy a światem mediów, red. A. Ogonowska, „Zeszyt Naukowy” Socjologia, z. 4, cz. II, s. 188–203.
Zobacz w Google Scholar

Spielmann Y. (1999), Klocki do teorii iintermedialności obrazu, [w:] Współczesna niemiecka myśl filmowa. Od projektora do komputera, red. A. Gwóźdź, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Wagner R. (1904), Sztuka i rewolucja, przedm. J. Mesnil, Lwów.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.