Tom 13 Nr 4 (2021)
Studia de Cultura 13 (4)

Redaktor naukowa tomu: Agnieszka Ogonowska

Temat przewodni: Kultura w czasach pandemii