Tom 11 Nr 2 (2019)
Studia de Cultura 11(2)

Redaktorzy naukowi tomu: Agnieszka Ogonowska, Marek Pieniążek

Temat przewodni numeru: Teatr w edukacji, terapii i profilaktyce

Słowo od Redaktorów Tematycznych

Agnieszka Ogonowska, Marek Pieniążek

3-5

Istnieje jedynie dzisiaj

Magdalena Stoch

167-168