Tom 15 Nr 3 (2023)
Studia de Cultura 15 (3)

Redaktorzy naukowi tomu: Agnieszka Ogonowska, Marek Pieniążek
Temat przewodni: Edukacja 4.0 a teatr współczesny. Media, strategie i twórcy

Słowo od Redaktorów Tematycznych

Agnieszka Ogonowska, Marek Pieniążek

3-4