Postprawda jako narzędzie konstruowania rzeczywistości: przykład Amber Gold
PDF

Słowa kluczowe

post-truth
culture
media
management
promotion postprawda
kultura
media
zarządzanie
promocja

Jak cytować

Pieniążek, M., & Bogacz, M. (2019). Postprawda jako narzędzie konstruowania rzeczywistości: przykład Amber Gold. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(1), 101–113. https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.9

Abstrakt

Autorzy diagnozują współczesność jako zdominowaną przez medialne kreacje, koncentrują się przy tym na pojęciu postprawdy. Wskazują na sposoby konstruowania wiarygodnych ob- razów rzeczywistości poprzez specjalne strategie marketingowe i medialne. Wszechobecne technologie „wytwarzania pragnień” tworzą społeczeństwo, w którym erozja zaufania zwięk- sza wpływ emocji na podejmowane decyzje. Afekty w połączeniu z anonimowością i brakiem odpowiedzialności oraz chęcią zysku wytwarzają efekt postprawdy, wykorzystany np. w stworzeniu tzw. piramidy finansowej spółki Amber Gold. Autorzy analizują materiały reklamowe i język perswazji użyty w kreowaniu oferty tej firmy oraz obrazu marki.
https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.9
PDF

Bibliografia

Bauman Zygmunt. 2006. Płynna nowoczesność. T. Kunz (przeł.). Kraków.
Baudrillard Jean. 2005. Symulakry i symulacja. S. Królak (przeł.). Warszawa.
Black Mirror: Bandersnatch. 2018reż. David Slade, Wlk. Brytania, USA: Netflix.
Bratkowski Jerzy. 2018. Prawda jako dobro wspólne i jako kapitał społeczny. W Postprawda jako zagrożenia dla dyskursu publicznego, T.W. Grabowski, M. Lakomy, K. Oświecimski (red. nauk.). Kraków. 15-44.
Celiński Piotr. 2013. Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych. Lublin.
Doliński Dariusz. 2003. Psychologiczne mechanizmy reklamy. Sopot.
Gergen J. Kenneth. 2009. Nasycone ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym. M. Marody (przeł.). Warszawa.
Giddens Anthony. 2001. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa.
Grabowski Tomasz W., Lakomy Mirosław, Oświecimski Konrad (red. nauk.) 2018. Postprawda jako zagrożenia dla dyskursu publicznego. Kraków.
Gruszczyk Aleksandra. 2018. Moja prawda jest najmojsza, czyli postprawda w praktyce. W: Postprawda jako zagrożenia dla dyskursu publicznego. T.W. Grabowski, M. Lakomy, K. Oświecimski (red. nauk.). Kraków. 45-64.
Krugman E. Herbert. 1972. „Why three exposures may be enough”. Journal of Advertising Research nr 12(6). 11-14.
Leśniczak Rafał. 2018. „Komunikowanie polityczne w epoce postmodernizmu i postprawdy. Analiza debaty przed wyborami parlamentarnymi w Polsce w 2015 r.”. Łódzkie Studia Teologiczne nr 27(2). 181-195.
Levinson Paul. 2010. Nowe nowe media. M. Zawadzka (przeł.). Kraków.
Manovich Lev. 2018. “100 Billion Data Rows per Second: Media Analytics in the Early 21st Century”. International Journal of Communication nr 12. 473-488.
Mozgin Viktor. 2018. Medialny kontekst katastrofy malezyjskiego boeinga 777 na Ukrainie - po czyjej stronie stoi prawda. W Postprawda jako zagrożenia dla dyskur-
su publicznego. T.W. Grabowski, M. Lakomy, K. Oświecimski (red. nauk.). Kraków. 205-228.
Pachucki Maciej. 2012. Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym. Warszawa.
Pękala Mateusz. 2018. Racjonalny ustawodawca w czasach postprawdy. W Postprawda jako zagrożenia dla dyskursu publicznego. T.W. Grabowski, M. Lakomy, K. Oświecimski (red. nauk.). Kraków. 99-124.
Post-truth (hasło). W English Oxford Living Dictionaries. 2017. https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth [dostęp: 8.05.2018].
Ryłko-Kurpiewska Anna. 2016. Reklama jako sztuka powtórzeń. Gdańsk.
Samcik Maciej. 2012. Parabank prowokuje: otwiera oddział naprzeciw siedziby KNF i oferuje lokaty. http://samcik.blox.pl/2012/01/Parabank-prowokuje-otworzyl-oddzial-naprzeciw.html [dostęp: 15.05.2018].
Savat David. 2013. The Uncoding the Digital: Technology, Subjectivity and Action in the Control Society. London.
Zuboff Shoshana. 2019. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York.

Downloads

Download data is not yet available.