Pisarstwo konceptualne i nowe media w dobie konwergencji. Studium przypadku polskich utworów eksperymentalnych
PDF

Słowa kluczowe

conceptual writing
post-digitality
experimental literature pisarstwo konceptualne
postcyfrowość
literatura eksperymentalna

Jak cytować

Spodaryk, M. (2020). Pisarstwo konceptualne i nowe media w dobie konwergencji. Studium przypadku polskich utworów eksperymentalnych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 12(3), 94–110. https://doi.org/10.24917/20837275.12.3.8

Abstrakt

Niniejszy tekst dotyczy polskich przykładów pisarstwa konceptualnego umieszczonego w kontekście dyskursu postmedialnego. Stanowi także propozycję typologii i wstępnej systematyzacji relacji literatury i mediów elektronicznych. Na przykładzie polskich utworów podjęto próbę wyjaśnienia specyfiki pisarstwa konceptualnego. Zaznaczono jej interdyscyplinarną problematykę oraz wykazano zastosowanie przedstawionej w pierwszej części artykułu typologii. Tekst jest rozwinięciem niektórych tez z artykułu Literatura postelektroniczna? Od literatury elektronicznej do kartki papieru, czyli podróż powrotna, z bagażem nowych doświadczeń (Spodaryk 2016), opublikowanego w „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura”, nr 8.2, pod red. Agnieszki Ogonowskiej.
https://doi.org/10.24917/20837275.12.3.8
PDF

Bibliografia

Berry David M., Dieter Michael. 2015. Postdigital Aesthetics: Art, Computatin and Design. London.
Bourdieu Paul. 2001. Reguły sztuki. Andrzej Zawadzki (przeł.). Kraków.
Cramer Florian. 2015. What Is “Postdigital”. W: Postdigital Aesthetics: Art, Computation and Design. David M. Berry, Michael Dieter (przeł.). London. 12-26.
Cramer Florian. 2016. „Post-Digital Literary Studies”. Materialities of Literature nr 4.1. 11-27.
Crary Jonathan. 2015. 24/7. Późny kapitalizm i koniec snu. Dariusz Żukowski (przeł.). Kraków.
Dworkin Craig, Goldsmith Kenneth (red.). 2011. Aganist Expresion. Evanston.
Hayles Katherine N. 2010. Literatura elektroniczna: czym jest?. Sonia Fizek, Mariusz Pisarski (przeł.). http://www.techsty.art.pl/magazyn/magazyn7/literatura_elektroniczna_czym_jest_1.html. (dostęp: 18.01.2020).
Higgins Dick. 2000. Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje. Krzysztof Brzeziński (przeł.). Gdańsk.
Humphrey Robert. 1970. „Strumień świadomości - techniki”. Stefan Amsterdamski (przeł.). Pamiętnik Literacki z. 4. 255-283
Jenkins Henry. 2007. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Małgorzata Bernatowicz, Mirosław Filiciak (przeł.). Warszawa.
Koehn Philipp, Och Franz J., Marcu Daniel. Statistical Phrase-Based Translation, https://www.researchgate.net/publication/220816913_Statistical_Phrase-Based_Translation. (dostęp: 18.01.2020).
Ludovico Alessandro. 2012. Postdigital Print: The Mutation of Publishing since 1894. Rotterdam.
Małecka Alicja, Marecki Piotr. 2018. Przekład literatury konceptualnej. Studium przypadku lokalizacji Paint the Rock Shiva Kotechy jako Namaluj Popka. W: Przekłady literatur słowiańskich t. 9, cz. 1. Katarzyna Majdzik (red.). Katowice. 99-123.
Małecka Alicja, Marecki Piotr, Spodaryk Mikołaj (red.). 2015. Ha!art nr 50.
Och Franz. 2006. Statistical Machine Translation Live. https://ai.googleblog.com/ 2006/ 04/statistical-machine-translation-live.html. (dostęp: 18.01.2020).
Okulska Inez. 2016. „Od przekładu intersemiotycznego do produktów typu tie-in, czyli transmedialny storytelling jako strategia tłumaczenia”. Forum Poetyki, jesień. 56-67.
Place Vanessa, Fitterman Robert. 2013. Notes on Conceptualisms. New York.
Spodaryk Mikołaj. 2016. „Literatura postelektroniczna? Od literatury elektronicznej do kartki papieru, czyli podróż powrotna, z bagażem nowych doświadczeń”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura nr 8.2. 117-129.
Ślęzak Piotr. 2012. Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych. Warszawa.
Woźniakiewicz-Dziadosz Maria. 2012. Hiperpowieść albo sieć w powieści. Lublin.

Bibliografia podmiotu
Bartnicki Krzysztof. 2012. Da Capo al Finne. Warszawa.
Jarry Alfred. 2015. Ubu Król. Alicja Małecka, Piotr Marecki (przeł. z języka francuskiego za pomocą Tłumacza Google). Kraków.
Marecki Piotr. 2016. Interes. Kraków.
Marecki Piotr. 2017. Wiersze za sto dolarów. Kraków.
Morrison Yedda. 2011. Darkness. Los Angeles.
Morrison Yedda. 2018. Ciemności. Mikołaj Spodaryk (przeł.). Kraków.
Zultanski Steven. 2010. PAD. Los Angeles.

Downloads

Download data is not yet available.